ضرب المثل های اسپانیایی و ترجمه فارسی آنها

ضرب المثل های اسپانیایی و ترجمه فارسی آنها

ضرب المثل های اسپانیایی و ترجمه فارسی آنها

 

 

 

 

 

 


La prueba del pudín consiste en comer
تنها راه برای تشخیص مزه پودینگ، خوردن آن است.
سروانتس

.

El que eviene facil, facil se va
آن که راحت بیاید، راحت می‌رود.
مترادف فارسی: «بادآورده را باد می‌برد

 

El saber no ocupa lugar
دانش، فضایی را اشغال نمی‌کند.

 

En tierra de ciegos, el tuerto es rey
در سرزمین کورها یک‌چشمی پادشاه است.

 

Estar como abeja en flor
مثل زنبورعسل روی گل

مترادف فارسی: «مثل موش روی قالب پنیر

..

A la tercera va la vencida
بار ِ سوم موفقیت می‌آید.
مترادف فارسی: «تا سه نشه، بازی نشه

ضرب المثل اسپانیایی

.

la riqueza es para el que la disfruta, y no para el que la guarda

ثروت برای کسی است که از آن لذت می برد، نه برای کسی که آنرا نگه می دارد

.

en el peligro se conoce al verdadero amigo

دوست واقعی درخطر شناخته می شود

.

a caballo regalado, no se le miran los dientes

دندان های اسب پیشکشی را نگاه نمیکنند

.

querer es poder

خواستن توانستن است

.

ir y no volver, es como querer y no poder

رفتن و برنگشتن، مثل خواستن و نتوانستن است

.

entre un hombre y una mujer no hay amistad posible. hay amor, odio, pasión, pero no amistad

بین یک زن و یک مرد دوستی امکان پذیر نیست. عشق،احساس و تنفر هست. اما دوستی نه

.

peor es estar sin amigos que rodeado de enemigos

بدون دوست بودن بدتر است از در بین دشمنان بودن

.

del amor al odio, sólo hay un paso

از عشق به نفرت، فقط یک قدم هست

.

el amor entra con cantos y sale con llantos

عشق با آواز میاد و با گریه میره

.

fácil es recetar, pero difícil curar

نسخه دادن راحت است اما درمان کردن سخت

.

el amor es ciego, y el matrimonio lo cura

عشق کور است، و ازدواج آن را درمان می کند

.

cuando el gato no está, los ratones bailan

وقتی گربه نیست، موش ها می رقصند

.

agua clara y corriente, no contamina a la gente

آب روشن و روان، مردم را آلوده نمیکند

.

agua que corre nunca se corrompe

آبی که در جریان است، هرگز فاسد نمیشود

.

el amor da al necio osadía y entendimiento

عشق; به نادان، جسارت و فهم میدهد

.

el amor destierra la vergüenza

عشق خجالت را کنار میزند

.

el caracol donde nace, pace

حلزون همون جا که به دنیا میاد، همونجا هم میچره

.

casado casa quiere

فرد متاهل خونه میخواد

.

el cazador ruidoso es el que consigue menos pájaros

شکارچی پر سر و صدا، کسیه که پرنده کمتری گیرش میاد

.

el cerebro es embustero; el corazón verdadero

مغز فریب دهنده است، قلب واقعیت گو

.

el ciego y el ignorante, tienen el mismo talante

کور و نادان مثل هم هستند

.

pan y vino y carne quitan el hambre

نون، شراب و گوشت، گرسنگی را برطرف میکنند

.

para alcanzar, porfiar

برای به دست آوردن، سماجت کردن

.

para bien morir, bien vivir

برای خوب مردن، خوب زندگی کردن

.

para cualquier dolencia es remedio la paciencia

برای هر درد و مرضی صبر درمان است

.

para cruzar un río y dar dinero, nunca seas el primero

برای گذشتن از رودخانه، و پول دادن هیچ وقت اولین نفر نباش

.

perro muerto, ni muerde ni ladra

سگ مرده نه گاز میگیره نه پارس میکنه

.

perro que ladra, guarda la casa

سگی که پارس میکنه، از خونه مواظبت میکنه

.

pueblos unidos, jamas serán vencidos

ملت متحد هرگز مغلوب نخواهند شد

.

rey nuevo, ley nueva

شاه جدید، قانون جدید


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم