جملات کاربردی اسپانیایی

جملات کاربردی اسپانیایی

جملات کاربردی اسپانیایی 

 Tomar el pelo

این اصطلاح زبان اسپانیایی به معنی زمانی ست که فردی با فرد دیگری شوخی می کند و یا کلک میزند. البته در حالتی طبیعی و خوب (فارغ از قصد اذیت و آزار).

  Ser pan comido

این جمله به معنی کاری بسیار آسان و ساده می باشد. همانند زبان فارسی که در اصطلاح می گوییم مثل آب خوردن.

 Estar como una cabra

این اصطلاح در زمانی بکار می رود که فردی کار عجیب و غیر عادی انجام میدهد.

 Estar hecho un aji

این  اصطلاح برای بیان عصبانیت بسیار به کار می رود.

 Tener un humor de perros

این اصطلاح زبان اسپانیایی برای بیان وضعیتی بسیار بد بکار می رود.

 Se me hace agua la boca

این اصطلاح کاربردی در زبان اسپانیایی در زمانی بکار می رود که شما برای توصیف غذایی لذیذ می خواهید آن را بیان کنید و بیان کننده لذیذ بودن و خوشمزه بودن غذا می باشد.

 Tiene mas lana que un Borrego

این جمله در زبان اسپانیایی به معنی داشتن مال و پول فراوان می باشد.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم