ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

در زبان ترکی استانبولی، ضمایر ملکی به صورت پسوند به اسم اضافه می‌شوند. در برخی زبان‌ها مانند فرانسه، این ضمایر به صورت صفت ملکی عنوان شده و با نام «Adjectif possessif» به کار برده می‌شوند.

برای بیان مالکیت در ترکی استانبولی از پسوند استفاده می‌شود که بسته به اینکه کلمه به حرف صدادار یا بی‌صدا ختم شده باشد، متفاوت است. حال این پسوندها را در دو جدول با تفاوت در حرف آخر یاد می‌گیریم.

1) کلماتی که به حرف صدادار ختم می‌شوند: 

 

 

a,ı

e,i

o,u

ö,ü

Ben

Benim

Arabam

Annem

Paltom

Ütüm

Sen

Senin

Araban

Annen

Palton

Ütün

O

Onun

Araba

Annesi

Paltosu

Ütüsü

Biz

Bizim

Arabamız

Annemiz

Paltomuz

Ütümüz

Siz

Sizin

Arabanız

Anneniz

Paltonuz

Ütünüz

Onlar

Onların

Arabaları

Anneleri

Paltoları

Ütüleri

 

 

 

2) کلماتی که به حرف بی‌صدا ختم می‌شوند: 

 

 

a,ı

e,i

o,u

ö,ü

Ben

Benim

Adım

Kardeşim

Okulum

Köyüm

Sen

Senin

Adın

Kardeşin

Okulun

Köyün

O

Onun

Adı

Kardeşi

Okulu

Köyü

Biz

Bizim

Adımız

Kardeşimiz

Okulumuz

Köyümüz

Siz

Sizin

Adınız

Kardeşiniz

Okulunuz

Köyünüz

Onlar

Onların

Adları

Kardeşleri

Okulları

Köyleri

 

نکته: پسوند جمع همیشه قبل از پسوند مالکیت به اسم اضافه می‌شود: 

Ev + ler+ im → evlerim    خانه‌هایم

Benim arabam             ماشین ِ من


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم