کلمات و اصطلاحات رایج در زبان اسپانیایی

کلمات و اصطلاحات رایج در زبان اسپانیایی

!Hola : سلام

!Buenos días : روز بخیر

!Buenas tardes : عصر بخیر 

!Buenas noches : شب بخیر

Adiós : خداحافظ

Por favor : لطفا

Hasta la vista : بعدا می بینمت

Hasta luego : تا بعد

Hasta pronto : بزودی می بینمت

Hasta mañana : تا فردا

Gracias : ممنون , متشکرم

Muchas Gracia : خیلی ممنون , خیلی متشکرم

De nada : خواهش می کنم , قابلی نداره(برای تعارف)

Bienvenido : خوش آمدید

Lo siento : متأسفم

Perdón : ببخشید

Disculpe : معذرت می خوام

!Vamos : بریم

؟Cómo está usted : حال شما چطوره؟(حالت مودبانه)

؟Cómo estás : حالت چطوره؟(صمیمانه)

؟Qué tal : چطوری؟(صمیمانه)

Bien / Muy bien : خوب /خیلی خوب

Mal / Muy mal : بد /خیلی بد

Sí / No : بله/نه

؟Cómo se llama usted : اسم شما چیه؟(حالت مودبانه)

؟Cómo te llamas : اسمت چیه؟(صمیمانه)

....Me llamo : اسم من ...... است

....Mi nombre es : اسم من ..... است

Mucho gusto : از دیدنتون خوشحالم

Igualmente : به همان اندازه

Señor / Señora / Señorita : آقا/خانم/دوشیزه

؟De dónde es usted : شما اهل کجا هستید؟(مودبانه)

؟De dónde eres : اهل کجایی؟(صمیمانه)

؟Cuántos años tiene usted : شما چند سال دارید؟(مودبانه)

؟Cuántos años tienes : شما چند سالتونه(صمیمانه)

؟Cómo : چطور؟ , چگونه؟

!Claro : البته!

؟Qué es esto : این چیست؟

؟Qué te pasa : چه اتفاقی برای شما افتاده؟

?Qué me pasa : چه اتفاقی برام افتاده؟

?Qué pasa : چه اتفاقی افتاده؟

!Buena idea : ایده ی خوبیه!

Quizás/tal vez : شاید

?Listo : آماده؟

!Buena suerte : موفق باشید!

!Callate : خفه شو

Te amo/Te quiero : دوستت دارم

?por pué me tratas así : چرا با من اینطوری رفتار می کنی؟

me siento solo/a : احساس تنهایی می کنم

quiero decirte algo muy importante : می خواهم چیز مهمی بهت بگم

?qué quieres decir : منظورت چیه؟

no te preocupes por mi : نگران من نباش

no te preocupes : نگران نباش

con permiso : با اجازه

me importa mucho : خیلی برام مهمه

no me importa : برام مهم نیست

?qué significa esta palabra : این کلمه چه معنی داره؟

?cómo se pronuncia : چطور تلفظ میشه ؟

yo mismo : خودم

tú mismo : خودت

!ya basta : دیگه بسه!

no sé mucho español : اسگانیایی خیلی بلد نیستم

?por dónde tenemos que ir : از کجا باید بریم؟

estoy bien : خوبم

hablas muy rapido : خیلی تند صحبت می کنی

la próxima semana : هفته بعد

la próxima semana que viene : هفته آینده

el próximo mes : ماه بعد , ماه آینده

diez días antes : ده روز پیش

diez días después : ده روز بعد

?te gusta música clásica : موسیقی کلاسیک دوست داری؟

él es mi mejor amigo : او بهترین دوست من است

es un actor famoso : یک هنرپیشه معروفه

?estamos : باشه؟ , قبوله؟ , فهمیدی؟

!ánimo : روحیه داشته باش!

?qué más da : چه اهمیتی داره؟ , ولش کن

! tranquilo/a! : آروم باش

ojalá : ای کاش , انشاالله(همون انشاالله خومون)

! dios mío : خدای من!

? en serio : جداً؟

? de verdad : واقعا؟

dejame en paz : راحتم بذار

no te metes en eso : تو دخالت نکن

nada impotrtante : چیز مهمی نیست

por otro lado : از طرف دیگه , از جهت دیگر

aquí tiene : بفرمائید(وقتی چیزی را به کسی می دهیم)

mucho gusto verte : خیلی خوشحال شدم (موقع خداحافظی)

me dio mucho gusto haberte visto : از دیدنت خوشحال شدم

! Vale : باشه

! Dale : باشه , آره , نگاش کن


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم