دوره های آماده سازی آزمون تافل

دوره های آماده سازی آزمون تافل

 

برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT

 

در دوره های گروهی آمادگی آزمون تافل چهار مهارت اصلی موجود در امتحان های تافل به طور همزمان به زبان آموزان آموزش داده می شود.

 

در این دوره ها مطالب و مواد آموزشی انحصاری مدرس این دوره ها «حسن نادری» در اختیار زبان آموزان قرار می‌گیرند به طوری که شرکت کنندگان در این دوره ها نیاز به تهیه یا مطالعه مطالب دیگری را پس از پایان این دوره احساس نخواهند کرد.

ما در کانون زبان پارسایان برای اولین بار مفتخر به ارائه خدمات آموزش تافل در غالب مدرسه مجازی می باشیم بدین ترتیب که دانشجویان عزیزی که در غالب کلاس های گروهی و خصوصی از خدمات ما برخوردار می باشند با دسترسی به مطالب بیشتر از طریق این درگاه در تمامی شبانه روز و از هر مکانی میتوانند از مطالب و خدمات مرتبط به کلاس های خود بهره مند گردند.

در نظر داشته باشید که این مطالب فقط به صورت انحصاری در اختیار دانشجویان مدرس و طراح این دوره ها « حسن نادری» قرار می‌گیرند

هر آنچه که در مورد امتحان تافل باید بدانید

TOEFL IBT Reading
 

Reading skill is the first section on the TOEFL iBT, consisting of three to four reading passages. There are two formats on this section: short format and long format. In the short format, you will have 3 reading passages. Each reading passage is followed by twelve to fourteen questions. You will spend 20 minutes for the first reading passage; this time is strictly controlled, which means you can neither save nor exceed your 20-minute time on this reading passage. Then, you will have 40 minutes for reading passages 2 and 3 and you will be able to control the time you spend on these passages. But, you cannot exceed your time limit which lasts 40 minutes on these 2 reading passages. In the long format, you will be given 1 more reading passage


TOEFL iBT Listening
The listening section on the TOEFL test measures your ability to understand spoken language. This section consists of six passages, each followed by five or six questions There are two types of listening materials on the TOEFL iBT; conversations and lectures. Both are based on the actual speech that is used in North American colleges and universities. Some of the topics are non-academic and informal and they reflect typical experiences of college and university students the topics are academic and come from various fields of study


TOEFL iBT Speaking
The third section on the Next Generation iBT TOEFL test is the speaking section and measures your ability to speak about a variety of topics. There are six questions in this section: two independent tasks and four integrated tasks. All of the questions are about topics that are appropriate for international students. You do not need any special background knowledge of any subject to respond to the questions. To complete these tasks, you will speak into a microphone and your response will be recorded on the computer


TOEFL iBT Writing
The writing section of the TOEFL iBT measures your ability to plan and write responses in essay format. You must be able to select and convey relevant information, organize and support ideas, and demonstrate that you can use English effectively There are two writing tasks on the writing section:
The first question is Reading-Listening-Writing task in which you will read a short passage that is 250 to 300 words, listen to a short lecture on the same topic about 2 or 3 minutes, you will both hear and see the writing question, then you will have 20 minutes to plan, write and revise your response based on what you have read or heard. During this time the reading passage is available to you and you may use your notes. You must determine what information in the lecture relates in some way to information in the reading. Then you must organize and compose a response in standard written English. Your writing should comprise from 150 to 225 words. Your score range is from 1 to 5 graded by two qualified evaluators. Your score is 0 when you do not write anything, do not write about the question, or do not write in English. The second question is Independent Writing task that measures your ability to write an essay in response to a given topic. You must be able to generate and organize ideas, develop and support these ideas, and compose an essay in standard written English. You have 30 minutes to compose your essay. Your score range is from 1 to 5 graded by two qualified evaluators. Your score is 0 when you do not write anything, do not write about the question, or do not write in English

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم