ترتیب کلمات در زبان آلمانی

ترتیب کلمات در زبان آلمانی

ترتیب کلمات در جمله اصلی

یک جمله از فاعل (شخص یا شی انجام دهنده کار)، مسند (فعل صرف شده) و احتمالا بخش‌های دیگر جمله تشکیل می‌شود.

در جمله اصلی با قرار دادن (نقطه در انتهای جمله)، گزاره در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

I

II

III

 

Ich

gehe

heute

ins Kino.

Unser Vater

spielt

gern

Tennis.

Natalie

faulenzt

nicht gern.

 

اگر در جمله اصلی بخشی از جمله در جایگاه نخست قرار بگیرد، بلافاصله فاعل بعد از گزاره می‌آید.

I

II

III

 

Heute

gehe

ich

ins Kino.

جمله پرسشی

سوال انتخابی بدون کلمه پرسشی: گزاره در وهله نخست بلافاصله پس از فاعل می‌آید.

I

II

III

 

Gehst

du

heute

ins Kino?

Gibt

es

etwas über Architektur?

 

اینگونه سوالات انتخابی با «بله» و «نه» پاسخ داده می‌شود.

سوال تکمیلی با کلمه پرسشی: در وهله اول کلمه پرسشی، در وهله دوم گزاره بلافاصله بعد از فاعل.

I

II

III

 

Wohin

gehst

du

heute?

Wie

ist

Ihr Name?

 

Wo

ist

die Ausstellung?

 

ضمایر پرسشی

ضمایر پرسشی با حرف «W» شروع می‌شوند.

wer? = چه کسی؟

Wer ist das?

was? = چه؟

Was möchtest du trinken?
Was machen wir heute?

wessen? = مال چه کسی؟

Wessen Katze ist das?

wem? = به چه کسی؟

Wem soll ich helfen?

wen? = چه کسی را؟

Wen besuchen wir heute?

warum? = چرا؟

Warum warst du nicht in der Schule?

wann? = چه وقت؟

Wann kommst du zu uns?

wo? = کجا؟

Wo wohnst du?
Wo ist die Ausstellung?

wohin? = به کجا؟

Wohin fahrt ihr im Urlaub?

woher? = از کجا؟

Woher kommst du?

 

مطلب مرتبط 

وضعیت آب و هوا به آلمانی

وسایل خانه به آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

روزها و ماه ها در زبان آلمانی

آموزش اعداد به زبان آلمانی

ترتیب کلمات در زبان آلمانی

میوه و سبزیجات به زبان آلمانی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم