نقل قولهای زیبا به زبان فرانسه

نقل قولهای زیبا به زبان فرانسه

Un esprit ne peut être en bonne santé que s’il se nourrit de

l’héritage du passé . Pago ignasio taibo

اندیشه نمی تواند سالم باشدمگر اینکه از ثروت گذشتگان بهره مند گردد . پاکو ایگناسیو تایبو

 

Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence . Euripide

صحبت کن اگرسخنانت قوی تراز سکوت است در غیر اینصورت سکوت کن . اوری پید

 

Le fer se rouille, faute de s’en servir, l’eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l’inaction sape la vigueur de l’esprit . Léonard De Vinci

آهن در اثر عدم استفاده زنگ میزند ،آب بی حرکت پاکی خود را از دست می دهد و با سرما یخ می بندد . بهمین ترتیب بیکاری اعتبار اندیشه را از بین می برد . لئونارد داوینچی

 

 

Ne pas prévoir, c’est déjà gémir. Léonard De Vinci

پیش بینی نکردن یعنی بزودی نالیدن . لئونارد داوینچی

 

Notre terre nous offre tous les jours des milliers de belles fleurs, mais peu de gens voient la terre. Orod le grand

زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند . ارد بزرگ

 

Les perdants sont les seuls qui chantent la vie
. Luis Sepulveda

بازندگان تنها کسانی هستند که زندگی را اواز می خوانند . لویی سپولودا

 

la simplicité est la sophistication suprême . Léonard De Vinci
سادگی بالاترین حد پیچیدگی است . لئونارد داوینچی

 

Un enfant qui accepte sa faute sans qu’on le lui demande, est en train d’expérimenter les premiers pas d’un héro. Orod le grand

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . ارد بزرگ

 

Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence . Euripide

صحبت کن اگرسخنانت قوی تراز سکوت است در غیر اینصورت سکوت کن . اوری پید

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم