لغات پایه ای در زبان ایتالیایی

لغات پایه ای در زبان ایتالیایی

Buon Giorn -------------------- بُن جُرنُ ------------------ روز بخیر، صبح بخیر
- Buon Pomeriggio --------------- بُن پُمِریجُّ ----------------- بعدازظهر بخیر
- Buona notte --------------------- بُنانُتِّ ------------------ شب بخیر
- Buona sera --------------------- بُناسِرا ----------------- عصر بخیر
- Arrivederla/ Arrivederci -------- اَرّی وِدِرچی/اَرّی وِدِرلا --- به امید دیدار (دوستانه/رسمی)
- Prego --------------------------- پِرِگُ ------------------------ خواهش می کنم
- Grazie -------------------------- گِرَتزییِ -------------------- متشکرم
- Si ------------------------------ سی ------------------------ بله
- No --------------------------- نُ --------------------- نه، خیر
- Scusi/ Scusa ------------- اسکوزَ / اِسکوزی ---------- ببخشید (دوستانه/ رسمی)

- signorina ------------------ سینیُرینا ----------------- دوشیزه
- Mio marito ---------------- میو . مَریتُ -------------- شوهرم
- Mio Moglie --------------- میا . مُلییِ -------------- خانمم
- Mio Figlia ---------------- میا . فیلیا ---------------- دخترم
- Mio Figlio --------------- میو . فیلیُ --------------- پسرم
- Lieto di conoscerla ----- لیِتُ . دی . کُنُشِرلا ---- از آشنایی شما خوشبختم
- Come sta? -------------- کُمِستَ؟ ---------------- حالتان چطور است؟
- E Lei? ------------------- اِ . لِی؟ ------------------ شما چطورید؟
- dove? ------------------- دُوِِ ------------------------ کجا؟
- Chi? -------------------- کِ ------------------------- چه؟

- E giusto? .......................... اِ. جوستُ؟ ..................... درست است؟
- Perche? ........................... پِرکِ؟ ............................ چرا؟
- Tradurre ........................ تِرادورِّ ............................. ترجمه
- Ripetere ....................... ریپِتِرِ ............................... تکرار کردن

- Cosa ha detto? ............. کُزا. اُ. دِتُّ ........................ چه گفتید؟
- Un momento .............. اون . مُمِنتُ ........................ یک لحظه
- Io sono stanco ........... ائیو. سُنُ اِستَنکُ ................ من خسته ام
- Chiamo ..................... کیامُو ................................ تماس می گیرم
- E importante .............. اِ. ایمپُرتَنتِ ....................... مهم است
- E urgente .................. اِ . اُرجِنتِ .......................... فوری است. اضطراری است.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم