جملات و اصطلاحات کاربردی زبان ترکی استانبولی

جملات و اصطلاحات کاربردی زبان ترکی استانبولی

آیا می توانید فارسی/ترکی صحبت کنید؟ Farsca /Türkçe konuşuyor musunuz?
کمی Biraz
اسم شما چیست؟ ismin(iz ) nedir?
اسم من .... است ismim ...
 آقا/خانم … Bey/ …Hanım
از دیدنتون خوشحال شدم Memnun oldum!
شما خیلی مهربانید Çok naziksiniz
اهل کجایید Nerelisiniz?
اهل ایرانم/ترکیه ام (Iran/ Türkiye) 'dan geliyorum
کجا زندگی می کنید؟ Nerede oturuyorsun(uz)?
در ایران/ترکیه زندگی می کنم Iran'da/ Türkiye'da oturuyorum
آیا اینجا را دوست دارید Burayı sevdiniz mi?
ترکیه کشور فوق العاده ای است Türkiye çok güzel bir ülkedir
شغل شما چیست؟ Ne iş yaparsınız?
من مترجم/تاجر هستم Mütercim/ iş adamı olarak çalışıyorum
ترکی را دوست دارم Türkçe seviyorum
یک ماه است که ترکی می خوانم Bir aydan beri Türkçe öğreniyorum
که اینطور، بسیار خوب است. Öyle mi! bu çok güzel bir şey!
چند سالتان است؟ Kaç yaşındasın(ız)?
من بیست/سی ساله ام Yirmi/ otuz yaşındayım
باید بروم Gitmem lâzım
آرزوی خوب برای کسی  
موفق باشی iyi şanslar!
تولدت مبارک Doğum günün(üz) kutlu olsun!
سال نو مبارک Yeni yılın(ız) kutlu olsun!
کریسمس مبارک Noelin(iz) kutlu olsun!
تبریکات! Tebrikler!
نوش جان (پس از صرف غذا گفته می شود) Afiyet olsun!
دوست دارم روزی به ترکیه سفر کنم Bir gün Türkiye görmek isterim
سلام مرا به جان برسان John'a selam söyle(yin)!
عافیت باشه (موقع عطسه کردن) (سلامت باشی) Çok yaşa! (جواب: sen de gör!)
شب به خیر و خواب خوب ببینی İyi geceler ve tatlı rüyalar!
رفع سوء تفاهم  
ببخشید؟ (در صورتی که متوجه جمله نشدید) Efendim?
ببخشید (در صورتی که کار اشتباهی انجام داده اید) Özür dilerim!
مسئله ای نیست Önemli değil!
می توانید تکرار کنید؟ Bir daha söyler misiniz?
می توانید آهسته تر صحبت کنید؟ Daha yavaş konuşabilir misin(iz)?
لطفاً برایم بنویسیدش. Bunu lütfen yazar mısın(ız)?
متوجه نمی شوم. Anlamadım
نمی دانم. Bilmiyorum
هیچ اطلاعی ندارم. Hiç fikrim yok
به این در ترکی چه می گویند. Bu Türkçe nasıl denilir?
این چیست؟ Bu ne?
ترکی ام خوب نیست. Türkçem kötüdür
باید روی ترکی ام کار کنم. Türkçe pratik yapmam lâzım
نگران نباش Merak etme(yin)!
اصطلاحات ترکی  
خوب/بد/بد نیست iyi/ kötü/ şöyle böyle
بزرگ/کوچک büyük/ küçük
امروز/اکنون Bugün/ şimdi
فردا/دیروز yarın/ dün
بله/خیر evet/ hayır
بفرمایید. Buyurun!
این را دوست دارید Bunu seviyor musun(uz)?
خیلی دوست دارم. gerçekten çok seviyorum!
گرسنه/تشنه ام acıktım /susadım
صبح/عصر/شب Sabahleyin/ akşamleyin/ geceleyin
این/این/اینجا/اینجا/آنا bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada
من/تو/او Ben, sen, o
واقعاً! Gerçekten mi!
نگاه کن! Baksana!
عجله کن! Acele et!
چی؟ کجا؟ Ne? Nerede?
ساعت چند است؟ Ne? Nerede?
ساعت 10 است. ساعت 7 و نیم است Saat on. Saat yedi buçuk.
این را به من بده Bunu bana ver(in)!
عاشقت هستم. Seni seviyorum!
احساس مریضی می کنم Kendimi kötü hissediyorum
به دکتر نیاز دارم. Bana bir doktor lâzım
یک، دو، سه bir, iki, üç
چهار، پنج، شش dört, beş ,altı
هفت، هشت، نه، ده yedi, sekiz, dokuz, on

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم