روزها و ماه ها در زبان آلمانی

روزها و ماه ها در زبان آلمانی

تمامی اسامی در زبان آلمانی جنسیت دارند. اسمامی مونث با حرف تعریف Die، اسامی مذکر با حرف تعریف Der و اسامی خنثی با حرف تعریف Das بیان می شوند. لازم است تا تمامی لغات در جایگاه اسم با حرف تعریف آن به خاطر سپرده شود. روزهای هفته و اسامی ماه های سال همگی مذکر هستند و حرف تعریف آن Der.


Der Montag ..... دوشنبه (مُنتاگ) - ن ساکن

Der Dienstag ..... سه شنبه (دینستاگ) - "ن" و "س" ساکن

Der Mittwoch ..... چهارشنبه (میت وُخ)

Der Donnerstag ..... پنج شنبه (دُنِرستاگ) - "ر" و "س" ساکن

Der Freitag ..... جمعه (فِقای تاگ) - ی ساکن

Der Samstag ..... شنبه (زامستاگ) - "م" و "س" ساکن

Der Sonntag ..... یکشنبه (سُنتاگ) - ن ساکن

Der Januar ..... ژانویه (یانوو آ)

Der Februar ..... فوریه (فِبقوو آ)

Der März ..... مارس (مِقتست) - ت آخر خونده نمی شود، "ت" و "س" ساکن

Der April ..... آپریل (آپریل)

Der Mai ..... می (مای)

Der Juni ..... ژوئن (یونی)

Der Juli ..... ژولای (یولی)

Der August ..... آگوست (آگووست)

Der September ..... سپتامبر (زپتمبا) - "ز" و "ت" مکسور - "پ" و "م" ساکن

Der Oktober ..... اکتبر ( اُ کتُبا)

Der November ..... نوامبر ( نُ ومبا ) - و مکسور


Der Dezember ..... دسامبر (دِت سمبا) - س مکسور
 

مطلب مرتبط 

وضعیت آب و هوا به آلمانی

وسایل خانه به آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

روزها و ماه ها در زبان آلمانی

آموزش اعداد به زبان آلمانی

ترتیب کلمات در زبان آلمانی

میوه و سبزیجات به زبان آلمانی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم