پرسش و پاسخ به زبان اسپانیایی

پرسش و پاسخ به زبان اسپانیایی

 

qué es esto?....es una mesa¿

این چیست؟....یک میز است

qué es esto?....es un perro¿

این چیست؟....یک سگ است

qué es esto?....es un plato¿

این چیست؟....یک بشقاب است

qué es esto?....es un reloj¿

این چیست؟...یک ساعت است

qué es esto?....es un balón¿

این چیست؟....یک توپ است

qué es esto?....es un parasol¿

این چیست؟....یک چتر است

qué es esto?....es una manzana¿

این چیست؟....یک سیب است

qué es esto?....es una silla¿

این چیست؟....یک صندلی است

qué es esto?....es una llave¿

این چیست؟....یک کلید است

qué es esto?....es un libro¿

این چیست؟....یک کتاب است

qué es esto?....es un sombrero¿

این چیست؟....یک کلاه است

qué es esto?....es una guitarra¿

این چیست؟....یک گیتار است

qué es esto?....es un vaso¿

این چیست؟....یک لیوان است

qué es esto?....es una flor¿

این چیست؟....یک گل است

qué es esto?....es un zapato¿

این چیست؟....یک کفش است

qué es esto?....es una camisa¿

این چیست؟....یک پیراهن است

qué es esto?....es una casa¿

این چیست؟....یک خانه است

qué es esto?....es un coche¿

این چیست؟...یک اتوموبیل است

qué es esto?....es una botella¿

این چیست؟....یک بطری است

qué es esto?....es un espejo¿

این چیست؟....یک آینه است

qué es esto?....es una bolsa¿

این چیست؟...یک کیف است

qué es esto?....es una avión¿

این چیست؟....یک هواپیما است

qué es esto?....es un árbol¿

این چیست؟.... یک درخت است

داشتن lección 4 - tener

tener یکی از پر کاربرد ترین کلمات در زبان اسپانیایی می باشد.

tener - داشتن

?tienes un libro¿-آیا یک کتاب داری؟

sí,tengo un libro-بله یک کتاب دارم

?tienes una revista¿-آیا یک مجله داری؟

sí,tengo una revista-بله یک مجله دارم

?tienes un libro¿-آیا یک کتاب داری؟

no,no tengo-نه،ندارم

?tienes una revista¿-آیا یک مجله داری؟

no,no tengo-نه،ندارم

?tienes una camisa verde¿-آیا یک پیراهن سبز داری؟

no,tengo una camisa roja-نه،یک پیراهن قرمز دارم

?tienes un coche azul¿-آیا یک ماشین آبی داری؟

no,tengo un coche amarillo-نه،یک ماشین زرد دارم

?tienes hijos¿-آیا بچه داری؟

sí,un hijo y una hija-بله،یک پسر و یک دختر

?qué esdad tienes¿-چند سالته؟

tengo 32 años-سی و دو سالمه (سی و دو سال دارم)

?tienes 40 años¿-چهل سالته؟

no,tengo 32 años-نه،سی و دو سالمه

tener que - باید

tengo que irme-باید برم

tengo que aprender-باید یاد بگیرم

tengo que estudiar más-باید بیشتر مطالعه کنم

tienes que hacerlo-باید این کارو بکنی

tienes que olvidar-باید فراموش کنی

tienes que estudiar-باید مطالعه کنی

tener sueño - خواب آلود بودن

tengo sueño-خوابم میاد

tener hambre - گرسنه بودن

tengo hambre-گرسنمه


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم