حروف ربط (conjunctions)در انگلیسی

حروف ربط (conjunctions)در انگلیسی

but

از این حرف زمانی استفاده می شود که می خواهیم تضاد را نشان دهیم.

مثال:

He reads magazines, but he doesn’t like to read books
او مجلات را می خواند ولی خواندن کتاب را دوست ندارد
 
The soccer in the park is entertaining in the winter, but it’s better in the heat of summer
بازی فوتبال در پارک در زمستان سرگرم کننده است ولی درگرمای تابستان یک چیز دیگر است.
 
 
 

for

کلمه for برای نشان دادن دلیل یا هدف به کار برده می شود.

مثال:

I go to the park every Sunday, for I love to watch the ducks on the lake
من یکشنبه ها به پارک می روم.زیرا عاشق اینم که اردک ها را در دریاچه تماشا کنم.
 
 
comfort her ,for he is sad
او را دلداری بده , زیرا که او ناراحت است.
 
father,forgive them for they know not what they do
 خداوندا, آنان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند.
 
 
 

and

and زمانی استفاده می شود که می خواهیم توضیحاتی را به عبارت قبلی اضافه کنیم.

مثال:

I go to the park every Sunday to watch the ducks on the lake and the men playing soccer
من یکشنبه ها به پارک می روم تا مرغابی ها را در دریاچه تماشا کنم و مردانی را که فوتبال بازی می کنند را نگاه کنم.
 
I like tea and coffee
من چای و قهوه دوست دارم.
 
 
 

nor

این عبارت را زمانی به کار می بریم که می خواهیم یک ایده منفی را جایگزین عبارت منفی ای که از قبل در جمله وجود داشته, کنیم.
 
مثال:

 

I don’t go for the fresh air nor really for the ducks. Honestly, I just like the soccer
من نه برای هوای خوری می روم نه برای دیدن اردک ها, فقط بازی فوتبال را دوست دارم.
 
it was not my fault, nor his.it just was an accident
نه تقصیر من بود, نه تقصیر اون.این فقط یک تصادف بود.
 
 

or

از or برای جایگزین کردن یا انتخاب کردن استفاده می شود.
 
مثال:
 
?Do you like tea or coffee
قهوه یا چای دوست داری؟
 
 
he doesnt have a television or a video
او تلویزیون یا یک دستگاه ویدئویی ندارد.
 
?shall we go out to the cinema or stay at home
به نظرت بریم سینما یا خانه بمانیم؟
 
 
 

yet

همانند but برای نشان دادن تضاد بین دو جمله, به کار برده می شود.

مثال:

I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page
من همیشه یک کتاب برای خواندن می گیرم.با این حال هیچ وقت حتی یک صفحه از آن ها را نمی خوانم.
 
he is so young,yet so experienced
او بسیار جوان است,ولی بسیار با تجربه است.
 
 
 

because

از این کلمه هنگامی استفاده می شود که می خواهیم دلیل چیزی یا کاری را توضیح دهیم.
 
مثال:
 
She goes to the tennis club because she likes to play tennis
او به باشگاه تنیس می رود, زیرا دوست دارد تنیس بازی کند.
 
she did not come to school,because she was ill
او به مدرسه نیامد ,به دلیل اینکه او مریض بود.
 
 

so

از so برای نشان دادن نتیجه یا پیامد کاری یا بیان کردن علت و معلول, استفاده می شود.

مثال:

we were bored with the movie,so we left cinema

ما از فیلم خسته شده بودیم,بنابراین سینما را ترک کردیم.

there are no more chairs available,so you will have to to stand

آنجا صندلی اضافی برای نشستن نیست, بنابراین تو باید سرپا بایستی.

even

even زمانی به کار برده می شود که علیرغم وجود برخی موانع ,محدودیت ها یا مشکلات, اتفاقی روی خواهد داد.

مثال:

im going to the party,even if it rains

من به مهمانی خواهم رفت,حتی اگر باران بیاد.

She likes swimming, even in winter

او شنا کردن را دوست دارد حتی در زمستان


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم