اصطلاحات رایج در فیلم های امریکایی

اصطلاحات رایج در فیلم های امریکایی

اصطلاحات رایج در فیلم های آمریکایی 

 

دیالوگ های رایج در فیلم های انگلیسی

انگلیسی

فارسی

His name is on the tip of my tongue

اسمش سر زبانم است

How dumb do you think of me?

مرا خر فرض کردی ؟

How on earth should I know?

آز کجا باید بدانم ؟

I didn't catch your name?

اسم شما چی بود ؟

I can`t make head or trail of it.

               از آن سر در نمی آورم

I am having the time of your life

حسابی دارم حال می کنم

I am at your service

در خدمت شما هستم

I eat my words

حرف خود را پس می گیرم

If you ask me

اگر نظر مرا بخواهید

I heard it on the grapevine

این طور می گویند

It`s worth trying

به زحمتش می ارزد

It`s just my luck

بخشُکی شانس

It is not worth the trouble

به دردِ سرش نمی ارزد

I was not born yesterday

بچه که نیستم

I will cook your goose

بلایی بر سرت بیارم که حظ کنی

I will eat my hat

سرم را می دهم

In my humble opinion

به نظر حقیر

It can`t be helped

کارش نمی کرد

It beats me why

سر در نمی آورم چرا

Joking apart

از شوخی گذشته

Keep your fingers crossed for me

دعایم کن

Like it or lump it

می خواهی بخواه , می خواهی نخواه

Long time no see

کم پیدایی ؟

I have lost my train of thought

رشته افکارم پاره شد

I should show her who`s boss

باید گربه را دم حجله بکشم

Mark my words

این خط و این نشان

May God help him

خدا به دادش برسد

My lips are sealed

من زبانم قرص است  به کسی نمی گویم

Not in a thousand years

عمراً اگر من اینکار را بکنم

Over my dead body

مگر از روی جسدم رد بشی

Put a stop to this childish behavior

بچه باری در نیار

Remember me to your father

به بابا سلام برسون

Say cheese

بگو سیب. موقع عکس گرفتن


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم