آموزش ساعت ها در ایتالیایی

آموزش ساعت ها در ایتالیایی

 

sono le venti e venticinque.
ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه است.sono le otto e venticinque.
ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه است.
sono le ventuno e dieci.
ساعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه است.
sono le nove e dieci.
ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه است.sono le dieci e quindici.
ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه است.sono le dieci e un quarto.
ساعت ۱۰ و ربع است.sono le due e trenta.
ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه است.sono le due e mezzo.
ساعت ۲ و نیم است.sono le cinque meno dieci.
ساعت ۱۰ دقیقه مانده به ۵ است.
sono le quattro e cinquanta.
ساعت ۴ و ۵۵ دقیقه است.
sono le tre e quarantacinque.
ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه است.
sono le quattro meno un quarto.
ساعت یک ربع به ۴ است.
È l' una.
ساعت یک است.
sono le tredici.
ساعت ۱۳ است.
È l' una e venti.
ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه است.
sono le tredici e venti.
ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه است.
È mezzanotte. (È mezzogiorno)
نیمه شب است. (نیمه روز است.)

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم