آموزش اعداد به زبان ایتالیایی

آموزش اعداد به زبان ایتالیایی

اعداد

ترجمه فارسی

ترجمه ایتالیایی

ترجمه فارسی

ترجمه ایتالیایی

ترجمه فارسی

ترجمه ایتالیایی

ترجمه فارسی

ترجمه ایتالیایی

صفر

zero

ده

dieci

بیست

venti

میلیون

un milione

یک

uno

یازده

undici

سی

trenta

   

دو

due

دوازده

dodici

چهل

quaranta

بیست و یک

ventuno

سه

tre

سیزده

tredici

پنجاه

cinquanta

بیست و دو

ventidue

چهار

quattro

چهارده

quattordici

شصت

sessanta

سی و یک

trentuno

پنج

cinque

پانزده

quindici

هفتاد

settanta

صد و یک

centouno

شش

sei

شانزده

sedici

هشتاد

ottanta

دویست

duecento

هفت

sette

هفده

diciassette

نود

novanta

سیصد

trecento

هشت

otto

هیجده

diciotto

صد

cento

   

نه

nove

نوزده

diciannove

هزار

mille

 

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم