آموزش اعداد به زبان آلمانی

آموزش اعداد به زبان آلمانی

اعداد یک رقمی

اعداد یک رقمی به صورت زیر نوشته و خونده می شوند.

اعداد یک رقمی در آلمانی 
0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun

 


 

اعداد دو رقمی

 

اعداد دو رقمی را در زبان آلمانی به دو دسته تقسیم می کنیم. دسته ی اوّل از ده تا نوزده و دسته ی دوم از بیست تا نود و نه. به جدول دسته ی اوّل دقت کنید.

 

اعداد بین ده تا نوزده در آلمانی
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

 

 

برای اعداد دو رقمی از بیست تا نود و نه مساله کمی متفاوت می شه. برای خوندن این اعداد باید اوّل دهگان (رقم سمت چپ) رو بخونیم بعدش رقم یکان (رقم سمت راست). یه چیزی تو مایه های اینکه توی فارسی به جای بیست و یک بگیم یک و بیست. حالا به جدول زیر دقت کنید.

 

اعداد بین بیست تا نود و نه در آلمانی
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig
31 einunddreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
91 einundneunzig
99 neunundneunzig

 

 


 

اعداد سه رقمی

 

اعداد سه رقمی هم به صورت جدول زیر استفاده می شوند. دقت کنید در اعداد سه رقمی ابتدا صدگان (رقم سمت چپ) رو می خونیم. سپس عدد یکان (رقم سمت راست) و بعد عدد دهگان (رقم وسط).

 

اعداد سه رقمی در آلمانی
100 (ein)hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
600 sechshundert
700 siebenhundert
800 achthundert
900 neunhundert

 

 

چندتا مثال برای این اعداد:

 

210 zweihundert(und)zehn

301 dreihunderteins

423 vierhundertdreiundzwanzig

199 hundertneunundneunzig

 


 

اعداد چهار رقمی به بالا

برای این اعداد به این صورت زیر عمل می کنیم.

 

اعداد چهار رقمی یا بالاتر در زبان آلمانی
1000 (ein)tausend
2000 zweitausend
3000 dreitausend
10 000 zehntausend
11 000 elftausend
20 000 zwanzigtausend
100 000 hunderttausend
200 000 zweihunderttausend
1 000 000 eine Million

 

 

چندتا مثال برای این اعداد:

 

1 654 (ein)tausendsechshundertvierundfünfzig

11 314 elftausenddreihundertvierzehn

420 933 vierhundertzwanzigtausendneunhundertdreiunddreißig

1 300 000 eine Million dreihunderttausend

مطلب مرتبط 

وضعیت آب و هوا به آلمانی

وسایل خانه به آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

روزها و ماه ها در زبان آلمانی

آموزش اعداد به زبان آلمانی

ترتیب کلمات در زبان آلمانی

میوه و سبزیجات به زبان آلمانی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم