آموزش ساعت ها در فرانسوی

آموزش ساعت ها در فرانسوی

ساعـت

 Heure

در زبان فرانسه برای بیان ساعت به طور عامیانه از اصطلاحات demie ( نیم ) و quart ( ربع ) استفاده می شود.

ساعت هفت و ربع است                

il est sept heures et quart          ( ایل اِ سِتْ اُقْ اِ کَقْ )

ساعت شش و نیم است              

il est six heures et demie          ( ایل اِ سیزُقْ اِدْمی  )

هرگـاه بخواهـیم مثلا بگـوییم ( ساعت شش بیست دقیقه کم است ) باید از کلمه moins ( کمتر ) استفـاده کنیم. در این حالت اگر بخواهیم بگوییم ( ربع کم است ) باید از کلمه Le quart  استفاده کنیم.

ساعت ده ربع کم است

il est dix heures moins le quart           ( ایل اِ دیزُقْ موآن لُ کَقْ  )

ساعت بیست و پنج دقیقه به پنج است    

il est cinq heures moins vingt - cinq    ( ایل اِ سَنکْ اُقْ موآن وَنْ سَنکْ )

نکته !   در زبان فرانسه ساعت دوازده نداریم و به جای ساعت دوازده ظهر از کلمه midi و دوازده شب از کلمه minuit  استفاده می شود.


ساعت دوازده و بیست دقیقه (ظهر) است    il est midi vingt   ( ایل اِ میدی وَنْ )
ساعت دوازده (شب) است                        il est minuit         ( ایل اِ مینویی )

اوقات روز :

در فرانسه اوقات روز به شش قسمت تقسیم می شود که عبارت است از :

Matin                        بین ساعت 6 تا 12 صبح
Midi                                      ساعت 12 ظهر
Aprѐs - midi        بین ساعت 12 ظهر تا 6 عصر
Soir                   بین ساعت 6 عصر تا 12 شب
Minuit                                  ساعت 12 شب
Nuit                         از ساعت 12 شب به بعد

مثلا برای سلام کردن در matin از bonjour و در soir از bonsoir  استفاده می شود. برای گفتن شب بخیر در nuit ( معمولا در هنگام خوابیدن ) نیز از bon nuit استفاده می شود.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم