افعال بی قاعده در زبان فرانسه

افعال بی قاعده در زبان فرانسه

 

مقایسه افعال بی قاعده و افعال با قاعده

معروف ترین دسته افعال بی قاعده، افعالی هستند که مشابه فعل partir (ترک کردن) صرف می شوند. (برخی کتابها این افعال را به عنوان دسته سوم افعال با قاعده معرفی می کنند!) فعل partir یک فعل ir است اما کمی (و فقط کمی) متفاوت از بقیه افعال ir صرف می شود. برای یادآوری نحوه صرف افعال باقاعده ir را در جدول زیر می بینیم و بعد با نحوه صرف فعل partir مقایسه می کنیم.

نحوه صرف افعال باقاعده ir

پسوند

ضمیر شخص

 -is

je اول شخص مفرد

 -is

tu دوم شخص مفرد

 -it

il/elle/on سوم شخص مفرد

 -issons

nous اول شخص جمع

 -issez

vous دوم شخص جمع

 -issent

ils/elles سوم شخص جمع

 

حال به نحوه صرف فعل partir دقت کنید:

 

partir 

ترک کردن

 

je pars

من ترک می کنم

 

tu pars

تو ترک می کنی

 

il part

او ترک می کند

 

nous partons

ما ترک می کنیم

 

vous partez

شما ترک می کنید

 

ils partent

آنها ترک می کنند

اگر به اندازه کافی به نحوه صرف partir دقت کرده باشید متوجه تفاوت شده اید:

در صرف این فعل در حالت اول شخص، دوم شخص و سوم شخص به جای حذف ir ما tir را حذف می کنیم و به جای اضافه کردن is-is-it ما s-s-t را اضافه می کنیم. (در واقع در حالت مفرد از پسوند i را حذف می کنیم)

در حالت های جمع هم پس از حذف ir به جای اضافه کردن issons-issez-issent ما ons-ez-ent را اضافه می کنیم. (در واقع در حالت جمع از پسوند iss را حذف می کنیم.)

برای درک بهتر می توانید در جدول زیر نحوه صرف شدن دو فعل دیگر مشابه partir را ببنید:

فعل

 

mentir
(دروغ گفتن)

je mens, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, ils mentent

sortir
(بیرون رفتن)

je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent

 

دسته دیگر بسیار رایج از افعال بی قاعده افعالی هستند که مشابه فعل ouvrir (باز کردن) صرف می شوند. ouvrir هم همانطور که از ظاهرش پیداست یک فعل ir است اما نکته اینجاست که شبیه افعال er صرف می شود. برای یادآوری یک بار دیگر نحوه صرف افعال er را در جدول زیر می بنیم:

پسوند

ضمیر شخص

-e

je اول شخص مفرد

-es

tu دوم شخص مفرد

-e

il/elle/on سوم شخص مفرد

-ons

nous اول شخص جمع

-ez

vous دوم شخص جمع

-ent

ils/elles سوم شخص جمع

حال به نحوه صرف فعل ouvrir در جدول زیر توجه کنید:

 

ouvrir

باز کردن

 

j’ouvre

من باز می کنم

 

tu ouvres

تو باز می کنی

 

il ouvre

او باز می کند

 

nous ouvrons

ما باز می کنیم

 

vous ouvrez

شما باز می کنید

 

ils ouvrent

آنها باز می کنند

نحوه صرف این فعل پس از حذف ir کاملا مشابه افعال er است و این باعث بی قاعده بودن آن است. برای درک بهتر می توانید در جدول زیر نحوه صرف دو فعل دیگر بی قاعده را ببنید:

فعل  
offrir
(پیشنهاد کردن)
j’offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent
souffrir
(رنج کشیدن)
je souffre, tu souffres, il souffre, nous souffrons, vous souffrez, ils souffrent

 

آیا این افعال همه بی قاعده بودند؟

خیر. دو دسته اصلی دیگر هم در افعال بی قاعده وجود دارند که برای پیچیده نشدن درس فعلا به آنها نمی پردازیم. (بعدا حتما در مورد آنها صحبت می کنیم.) برای یک آشنایی اولیه این دو دسته افعالی هستند که مشابه dire (گفتن) یا aller (رفتن) صرف می شوند.

چطور افعال بی قاعده را بشناسم؟

فعلا نیازی نیست خیلی نگران افعال بی قاعده باشید. تعداد افعال بی قاعده زبان فرانسه خیلی زیاد نیست و بیشتر آنها هم دارای ساختاری مشخص و تا حدی مشابه با افعال با قاعده هستند (همانطور که در مورد نمونه های این درس دیدید). در ضمن بیشتر واژه نامه ها به قاعده بودن افعال اشاره می کنند. در طول زمان و در زمان یادگیری کلمات جدید هرجا به افعال بی قاعده برخورد کردید نحوه صرف آن را به صورت جدا یاد می گیرید.

 

تمرین: از آنجا که دو فعل ouvrir و partir تا حدی مهم هستند صرف این دو فعل را یاد بگیرید.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم