آیا یادگیری دو زبان خارجی با هم امکانپذیر است؟

آیا یادگیری دو زبان خارجی با هم امکانپذیر است؟

آیا یادگیری دو زبان خارجی با هم امکانپذیر است؟

سوالی که بسیاری از زبان آموزان مطرح میکنند این است که آیا میتوانند دو زبان خارجی را به صورت همزمان بیاموزند.جواب ما این است:بله.

اشتراکات زبانی همچون کلمات مشترک بین زبانهاودستور زبان مشابه بین دو زبان روند زبان آموزی را تسهیل میکند.به ویژه زبانهایی که ریشه مشترک دارند همچون انگلیسی ،فرانسه و آلمانی.

از سویی دیگر شخصی که یک زبان را می آموزد زبان دوم  و سوم را با سختی کمتری یاد میگیرد چرا که این فرد تجربه زبان آموزی دارد به این شکل که ذهن چنین شخصی چون تمرین زبانی داشته نسبت به شخصی که تنها زبان مادری خود را میداند،آماده تر و پذیراتر زبان آموزی است.چنین فردی میداند که چطور ساختارهای متفاوت با زبان مادریش را درک کند،چطور از دیکشنری استفاده کندوچطور کلمات را به خاطر سپارد.

این تجربیات ،به هنگام یادگیری زبانی دیگر برای وی مثمر ثمر خواهد بود.

باید در نظر داشت که زبان، علم نیست بلکه مهارت است ومهارت ،تنها با تمرین و تکرار بهبود پیدا میکند پس تمرین و تکرار زبانی، ذهن زبان آموز را پویاتر کرده و او را برای یادگیری زبانهای دیگر نیز مهیاتر میسازد

تداخل زبانی، که از سوی برخی مطرح میگردد در قبال تمام مزایایی که یادگیری همزمان دو زبان دارد قابل اغماض است .

 

                                                                                                                                                                            به قلم پروانه قزوینی

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم