اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد

 

Big deal

باشه , چه اهمیتی داره , هنر کردی

 

 

I ran five miles this morning

Big deal , I ran ten

امروز صبح 5 مایل دویدم.

هنر کردی من ده مایل دویدم

 

turn a deaf ear to

نشنیده گرفتن , هیچ اعتنایی نکردن به

اصطلاحات پرکاربرد

 

They tend to turn a deaf ear to such requests

آنها معمولا به این نوع در خواست ها هیچ اعتنایی نمی کنند.

 

 

in earnest

با جدیت تمام , با تمام قوا

 

The election campaign has begun in earnest

مبارزات انتخاباتی با جدیت تمام شروع شده است.

 

go easy on somebody

با کسی مدارا کردن ,نرمش به خرج دادن

اصطلاحات پرکاربرد

 

 

Go easy on the new students

با دانشجویان تازه وارد مدارا کن.

 

be/see  on edge

مضطرب بودن , عصبی بودن

 

You seem a bit on edge this morning

امروز صبح یک کمی عصبی به نظر می رسی.

 

 

at / on the sharp end

در شرایط بسیار سخت, در وضعیت بسیار نامساعد

 

we were always at the sharp end of clients complaints

ما همواره در لبه تیغ شکایات مشتریان بودیم.

 

At the end of the day

بالاخره , از همه این حرف ها گذشته

 

At the end of the day,it’s up to the General to decide

از همه ی این حرف ها گذشته , تصمیم آخر با ژنرال است.

 

on end

بی وقفه , پیوسته

 

اصطلاحات پرکاربرد

 

He watches TV for hours on end

او ساعت ها بی وفقه تلویزیون نگاه می کند.

 

ever since

از آن زمان به بعد, از آن زمان تا به حال

 

We came to the UK in 1974 and have lived here ever since

ما در سال 1974 به بریتانیا  آمدیم و از آن زمان تا به حال در اینجا زندگی می کنیم.

 

If you will pardon the expression

ببخشید که این لفظ را به کار می برم, گلاب به روتون

 

It’s enough to make you wet yourself,If you’ll pardon the expression

گلاب به روتون ولی همین کافی است که ادم خودش را خیس کند.

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم