صفات ملکی در زبان آلمانی

صفات ملکی در زبان آلمانی

ضمایر و صفات ملکی کلماتی هستند که مالکیت بر یک اسم را نشان می دهند. در این درس در رابطه با انواع ضمایر و صفات ملکی در زبان آلمانی و حالت های متفاوت آنها بر اساس جایگاهشان صحبت خواهیم کرد.

بیشتر در مورد صفات ملکی

در زبان فارسی ضمایر ملکی از طریق اضافه کردن کسره مالکیت به اسم و استفاده از ضمیر شخصی ساخته می شوند. به مثال زیر دقت کنید:

این کتابِ من است.

البته احتمالا در زبان انگلیسی با این ضمایر آشنا شده اید. برای نمونه به مثال زیر دقت کنید:

This is my book.

در جمله بالا “my” ضمیر ملکی محسوب می شود و مالکیت من بر کتاب را نشان می دهد.

تفاوت صفت و ضمیر ملکی

در زبان فارسی صفت و ضمایر ملکی از طریق قائده گرامری ساخته می شود و معمولا درک دقیقی از آنها نداریم. در مثال قبل با صفات ملکی آشنا شدید. این صفات به یک اسم می چسبند و مالکیت آن را نشان می دهند. در مورد ضمایر ملکی این موضوع تا حدی متفاوت است. این ضمایر به جای مفعول جمله قرار گرفته و به صورت یک اسم مالکیت را نشان می دهند. برای درک بهتر تفاوت به مثال های زیر دقت کنید:

این کتابِ من است.

کتاب مالِ من است.

This is my book.

The book is mine.

همانطور که می بینید در زبان فارسی ضمیر ملکی از طریق اضافه کردن کلمه “مال” یا “برای” و نسبت دادن “کسره مالکیت” به آن ساخته می شود. در زبان انگلیسی مشابه زبان آلمانی ضمایر و صفات متفاوت ملکی وجود دارد که احتمالا با آنها آشنایی دارید. حال به جدول ساخت ضمایر و صفات ملکی دقت کنید. در ادامه با مثال های بیشتر نحوه استفاده از این کلماتدر زبان آلمانی را روشن خواهیم کرد.

جدول ضمایر صفات ملکی

 حالت مرتبط با هر ضمیر ich du er sie es wir ihr sie
Nomenativ مذکر/خنثی mein dein sein ihr sein unser euer ihr
مونث/جمع meine deine seine ihre seine unsere eure ihre
Genitiv مذکر/خنثی meines deines seines ihres seines unseres eures ihres
مونث/جمع meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer
Dativ مذکر/خنثی meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem
مونث meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer
جمع meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren
Akkusativ مذکر meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren
خنثی mein dein sein ihr sein unser euer ihr
مونث/جمع meine deine seine ihre seine unsere eure ihre

 

توجه داشته باشید که برای هر جایگاه از اسم باید از صفت ملکی مناسب آن جایگاه استفاده کنید. برای مثال اگر اسمی که میخواهید در مورد مالکیت آن صحبت کنید در جایگاه Nominativ باشد باید از این صفت استفاده کنید و به همین صورت در جایگاه های دیگر از صفات مناسب همان جایگاه. به مثال های زیر دقت کنید:

Das ist mein Koffer. (این کیف من است.)

Hast du meinen Koffer gesehen? (آیا تو کیف من را دیده ای؟)

در مثال اول اسم کتاب در حالت Nominativ و در مثال دوم در حالت Akkusativ است.

جدول ضمایر ملکی

 حالت مرتبط با هر ضمیر  ich du er sie es wir ihr sie
nominative مذکر/خنثی meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer
مونث/جمع meins deins seins ihr(e)s seins unseres eures ihr(e)s
مذکر/خنثی meine deine seine ihre seine unsere eure ihre
dative مونث/جمع meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem
مذکر/خنثی meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer
مونث meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren
accusative جمع meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren
مذکر meins deins seins ihr(e)s seins unseres eures ihr(e)s
خنثی meine deine seine ihre seine unsere eure ihre

 (کیف مال چه کسی است؟ – این مال من است.) Wem gehört der Koffer? – Das ist meiner.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم