افعال ضعیف (schwache Verben) در زبان آلمانی

افعال ضعیف (schwache Verben) در زبان آلمانی

صرف فعل به معنای تغییر شکل فعل با توجه به ضمیر جمله است. همانطور که قبلا گفته شد افعال ضعیف در زبان آلمانی، افعالی هستند که صرف آنها با یک قاعده عمومی صورت می گیرد. این قاعده عبارت است از اضافه شدن پسوند صرف به بن فعل (برای اطلاعات بیشتر درباره انواع افعال در زبان آلمانی به مطلب صرف افعال در زبان آلمانی مراجعه کنید.)

ساختن بن در افعال ضعیف

افعال آلمانی در حالت مصدری دارای پسوند –en هستند. با حذف این پسوند به سادگی بن فعل ساخته خواهد شد.

به مثال های زیر توجه کنید:

برای سخت بن از مصدر فعل bringen (به معنای آوردن) –en را از آن جدا میکنیم و مصدر به صورت bring خواهد بود.

به همین صورت بن مصدر فعل trinken (به معنای نوشیدن) trink یا sagen (به معنای گفتن) sag و kaufen (به معنای خریدن) kauf خواهد بود.

صرف افعال ضعیف

برای صرف افعال ضعیف پسوند صرف را به بن اضافه می کنیم. در جدول زیر پسوند صرف هر یک از افعال را خواهد دید.

پسوند صرف معنای ضمیر ضمیر شخصی (آلمانی)
-e من (اول شخص مفرد)  
ich
-st تو (دوم شخص مفرد)  
du 
-t او (سوم شخص مفرد/ مذکر)  
er 
-t او (سوم شخص مفرد/ مونث)  
sie 
-t او (سوم شخص مفرد/ خنثی)  
es 
-en ما (اول شخص جمع)  
wir 
-t شما (دوم شخص جمع)  
ihr 
-en آنها (سوم شخص جمع)  
sie 

حال سعی می کنیم با توجه به قواعدی که آموخته ایم چند فعل ضعیف را صرف کنیم.

معنای جمله صرف مصدر bringen (آوردن) ضمیر شخصی (آلمانی)
من می آورم  
ich bringe ich
تو می آوری  
du bringst du
 او می آورد  
er bringt er
 او می آورد  
sie bringt sie
 او می آورد  
es bringt es
ما می آوریم  
wir bringen  wir
شما می آورید  
ihr bringt ihr
آنها می آورند  
sie bringen  sie

و به همین صورت چند فعل ضعیف دیگر را صرف می کنیم:

معنای جمله صرف مصدر kaufen (خریدن) معنای جمله صرف مصدر sagen (گفتن) ضمیر (آلمانی)
من می خرم  
ich kaufe من می گویم  
ich sage ich
تو می خری  
du kaufst تو می گویی  
du sagst du
او می خرد  
er kauft او می گوید  
er sagt er
او می خرد  
sie kauft او می گوید  
sie sagt sie
او می خرد  
es kauft او می گوید  
es sagt es
ما می خریم  
wir kaufen ما می گوییم  
wir sagen wir
شما می خرید  
ihr kauft شما می گویید  
ihr sagt ihr
آنها می خرند  
sie kaufen آنها می گویند  
sie sagen sie

گرچه ممکن است صرف افعال ضعیف کمی پیچیده به نظر برسد اما یادگیری آن با اندکی تمرین و تکرار به راحتی صورت خواهد گرفت.

استثناها

1 – اگر بن فعل به d یا t ختم شود پیش از پسوند t و st یک حرف e اضافه خواهد شد. البته اگر حروف صدادار تغییر کنند این اتفاق نخواهد افتاد.

warten – du wartest, er wartet, ihr wartet (به اضافه شدن e توجه کنید)

laden – du lädst, er lädt, ihr ladet (حرف صدا دار a به ä تغییر می کند، در دوم شخص جمع که حرف صدا دار تغییری نکرده e اضافه می شود)

2 – اگر بن فعل به یکی از حروف s/ß/x/z ختم شود، در دوم شخص مفرد s از پسوند حذف خواهد شد.

tanzen – du tanzt (نه: tanzst)

3 – اگر بن فعل به ie ختم شود حرف e از آن حذف می شود.

knien – ich knie, wir knien, sie knien (نه: kniee, knieen)

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم