ابراز نگرانی در زبان انگلیسی

ابراز نگرانی در زبان انگلیسی

ابراز نگرانی در زبان انگلیسی

فارسی

انگلیسی

چرا دیروز مدرسه نیامدی؟

A: Why weren’t you at school yesterday?

حالم زیاد خوب نبود.

B: I wasn’t really feeling well.

چی شده بود؟

A: What was wrong with you?

دلم درد می کرد.

B: My stomach was upset.

الان بهتری؟

A: Do you feel better now?

هنوز کامل خوب نشده ام.

B: I don’t really feel too well yet.

به چیزی نیاز داری که حالت را بهتر کند؟

A: Do you want anything to make you feel better?

نه، ممنون. دارو مصرف کرده ام.

B: No, thanks. I already took some medicine.

امیدوارم خوب بشی.

A: I hope you feel better

ممنون.

B: Thank you.

 

 
 
 

 

فارسی

انگلیسی

به چه دلیل مدرسه نیامدی؟

A: What reason do you have for missing school?

مریض بودم.

B: I was sick.

چه مریضی ؟

A: How were you sick?

دل درد داشتم.

B: I had a stomachache.

بهتر شدی؟

A: Did it get any better?

هنوز حالم خوب نشده.

B: I’m still feeling under the weather.

دارویی برای دل دردت می خواهی؟

A: Would you like anything for your stomach?

یه چیزایی خوردم.

B: I took something earlier.

امیدوارم بهتر بشی.

A: Get better.

خیلی ممنون.

B: Thanks a lot.

پخش‌کننده صوت

 
 
 

 

 

 

فارسی

انگلیسی

چرا دیروز مدرسه نرفتی؟

A: Why didn’t you go to school yesterday?

چون حالم بد بود خونه موندم.

B: I stayed home because I wasn’t feeling well.

مشکلت چی بود؟

A: What was your problem?

دلم درد می کرد.

B: My stomach was bothering me.

الان بهتری؟

A: Are you feeling any better?

هنوز یکم درد دارم.

B: I’m still feeling a little sick.

دارم میرم مغازه، پپتو بیزمول (داروی دل درد) برات بگیرم؟

A: I’m going to the store, would you like any Pepto Bismol?

نیازی نیست.

B: That’s okay.

امیدوارم بهتر بشی.

A: I hope you feel better.

ممنونم.

B: I’d appreciate that.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم