ساختار جملات مفعولی در زبان آلمانی

ساختار جملات مفعولی در زبان آلمانی

 

جملات در هر زبان دارای ساختارها و بخش های متفاوتی هستند. جایگاه و نوع کاربرد هر کلمه می تواند اهمیت، معنا یا شکل آن را تغییر دهد، از همین نظر شما باید برای درک بهتر مفاهیم در زبان ساختارهای زبانی را بهتر بشناسید. پیش از توضیح جایگاه های Nominativ, Akkusativ و Dativ اول بیشتر با این جایگاه ها آشنا خواهیم شد.

حالت فاعلی یا Nominativ

در این بخش میخواهیم در رابطه با تفاوت ساختار اسامی در حالت های متفاوت صحبت کنیم. این کار را از حالت فاعلی شروع می کنیم و با یک جمله ساده در زبان فارسی شروع می کنیم.

علی راه می رود.

در این جمله علی فاعل و راه رفتن فعل است. جایگاه علی در این جمله را در زبان آلمانی جایگاه  Nominativ می نامند. حالت Nominativ همان حالت فاعلی جمله است. در صورتی که ضمیر را جایگزین علی کنیم همچنان این ضمیر یک ضمیر Nominativ یا فاعلی است. جایگاه فاعلی معمولا جایگاهی ساده و مستقیم است. جملات فاعلی نیز ساده و مشخص هستند.

حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ

در زبان فارسی ما عموما توجه چندانی به حالت های مفعولی متفاوت نمی کنیم چرا که تفاوت اندکی بین نحوه برخورد با آنها وجود دارد. برخلاف زبان فارسی در زبان آلمانی حالت های مفعولی متفاوت موجب تغییر زیادی در اسامی و حروف تعریف می شوند پس شما باید توجه ویژه ای به آنها کنید. حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ به معنای حالتی است رابطه فاعل و مفعول یک رابطه مستقیم است. به مثال زیر توجه کنید.

علی حمید را دید.

در این جمله علی در حالت Nominativ یا فاعلی و حمید در حالت Akkusativ یا مفعولی مستقیم است. در این حالت فعل نگاه کردن بدون واسطه در مورد مفعول انجام شده است.

حالت مفعولی غیر مستقیم یا Dativ

در حالت غیر مستقیم مفعول یک رابطه غیر مستقیم با فاعل دارد. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

علی با عینک حمید را دید.

در این حالت علی همچنان در جایگاه فاعلی یا Nominativ است و حمید در جایگاه مفعول مستقیم یا Akkusativ، اما عینک نیز یک نقش مفعولی در این جمله دارد. نقش مفعولی عینک یک نقش غیر مستقیم است و به آن جایگاه مفعولی غیر مستقیم یا Dativ می گویند.

 

 

توجه بسیار مهم: سعی کنید نقش های مفعولی را با معادل های فارسی آن جایگزین نکنید چرا که در برخی موارد حالت های مفعولی مستقیم در فارسی در زبان آلمانی حالت غیر مستقیم به شمار می روند. مثال های داده شده فارسی بیشتر در جهت درک بهتر شما از ساختار این جایگاه ها اماده شده بود.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم