اعضای خانواده به فرانسوی

اعضای خانواده به فرانسوی

سه

 

فارسی

فرانسوی

زن (همسر)

 

la femme 

فرزند دختر

 

la fille 

فرزند پسر

 

le fils 

برادر

 

le frère 

خواهر

 

la soeur 

برادر دوقلو، خواهر دوقلو

 

le jumeau ,

la jumelle 

مامان

 

la maman 

شوهر

 

le mari 

مادر

 

la mère 

پسر خواهر / پسر برادر

 

le neveu 

دختر خواهر / دختر برادر

 

la nièce 

عمه / خاله

 

la tante 

عمو / دایی

 

l’oncle  (m.)

بابا

 

le papa 

والدین

 

les parents 

پدر

 

le père 

پسر عمو/عمه/دایی/خاله ، دختر عمو/عمه/دایی/خاله

 

le cousin ,

la cousine 

برادر ناتنی

 

le demi-frère 

خواهر ناتنی

 

la demi-soeur 

فامیل ها

 

la famille 

عروس (زن پسر) / دختر خوانده

 

le beau-frère 

داماده (شوهر دختر) / پسر خوانده

 

le beau-fils 

برادر زن / برادر شوهر / برادر ناتنی

 

le beau-frère 

خواهر زن / خواهر شوهر / خواهر ناتنی

 

la belle-soeur 

پدر زن / پدر شوهر / نا پدری

 

le beau-père 

مادر زن / مادر شوهر / نامادری

 

la belle-mère 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم