افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

 

Deutsch فارسی مثال
 
antworten  جواب دادن

 

Er antwortet nicht. 

(او پاسخ نداد.)

 
arbeiten  کار کردن

 

Er arbeitet heute. 

(او امروز کار می کند)

 
bedeuten  معنی دادن، به معنی چیزی بودن

 

Was bedeutet dieses Wort? 

(این واژه به چه معناست؟)

 
beginnen  شروع کردن

 

Wann beginnt der Film? 

(فیلم کی شروع می شود؟)

 
bekommen  گرفتن، دریافت کردن

 

Was bekommen Sie? 

(برای شما چی بگیرم؟)

 
bestellen  سفارش دادن

 

Er bestellt es online. 

(او آن را از اینترنت سفارش داده.)

 
besuchen  ملاقات کردن

 

Wir besuchen meine Tante in Berlin. 

(ما عمه/خاله ام را در برلین ملاقات می کنیم.)

 
bezahlen  پرداخت کردن

 

Bezahlen wir jetzt? 

(الان پرداخت کنیم؟)

 
bleiben  ماندن، باقی ماندن

 

Wir bleiben hier. 

(ما اینجا می مانیم.)

 
bringen  آوردن، رساندن

 

Ich bringe Sie zum Flughafen. 

(من شما را تا فرودگاه می رسانم.)

 
danken  تشکر کردن

 

Ich danke Ihnen. 

(از شما تشکر می کنم.)

 
denken  فکر کردن

 

Was denken Sie darüber? 

(در مورد آن چی فکر می کنید؟)

 
essen  خوردن

 

Wann isst du zu Mittag? 

(تو کی نهار می خوری؟)

 
fahren  رانندگی کردن، با ماشین سفر کردن

 

Ich fahre morgen nach Dresden. 

(فردا به درسن سفر خواهم کرد.)

 
finden  یافتن، پیدا کردن، (نظری در مورد چیزی داشتن)

 

Wie finden Sie den Film? 

(در مورد فیلم چی فکر می کنید؟ /  فیلم را چطور دیدید؟)

 
fliegen  پرواز کردن، با هواپیما سفر کردن

 

Er fliegt nach Boston. 

(او به بوستن پرواز خواهد کرد.)

 
fragen  سوال کردن

 

Fragst du mich? 

(از من سوال می کنی؟)

 
geben  دادن

 

Wann gibst du ihm das Buch? 

(کی کتاب را به او می دهی؟)
es gibt = وجود دارد

 
gehen  رفتن

 

Wir gehen ins Kino. 

(ما به سینما می رویم.)

 
helfen  کمک کردن

 

Helfen Sie mir! 

(کمکم کنید!)

 
hören  شنیدن، گوش دادن

 

Hörst du die Musik? 

(موسیقی را می شنوی؟)

 
kaufen  خریدن

 

Ich kaufe die Postkarte. 

(من کارت پستال را می خرم.)

 
kommen آمدن

 

Wann kommt er nach Hause? 

(او کی به خانه می آید؟)

 
kosten  هزینه داشتن، ارزیدن

 

Was kostet das Buch? 

(قیمت این کتاب چقدر است؟)

 
lesen  خواندن

 

Ich lese die Zeitung. 

(من روزنامه را می خوانم)

 
lieben  دوست داشتن

 

Ich liebe dich. 

(دوستت دارم)

 
machen  ساختن، انجام دادن

 

Was macht er? 

(او چه کار می کند؟)

 
nehmen  گرفتن

 

Nehmt ihr das Geld? 

(پول را گرفتی؟)

 
öffnen  باز کردن

 

Sie öffnet die Tür. 

(او در را باز کرد.)

 
probieren امتحان کردن

 

Hast du das Steak bei Steakhouse probiert? 

(آیا استیک های استیکهاووس را امتحان کرده ای؟)

 
regnen  باریدن

 

Es regnet heute. 

(امروز باران می بارد.)

 
reisen  سفر کردن

 

Er reist nach Teneriffa. 

(او به تنریفا سفر می کند.)

 
sagen  گفتن

 

Er sagt nein. 

(او گفت نه.)

 
schlafen  خوابیدن

 

Wir schlafen gut. 

(ما خوب می خوابیم.)

 
schmecken  مزه دادن، مزه داشتن

 

Das schmeckt! 

(مزه میده! / خوشمزه اس)

 
schreiben  نوشتن

 

Er schreibt eine Mail. 

(او یک نامه می نویسد)

 
schwimmen  شنا کردن

 

Er schwimmt gern. 

(او شنا کردن را دوست دارد)

 
sehen  دیدن

 

Ich sehe ihn nicht. 

(من او را نمی بینم)

 
senden  فرستادن، ارسال کردن

 

Er sendet eine E-Mail. 

(او یک ایمیل می فرستد.)

 
setzen  قرار دادن

 

Er setzt sich. 

(او می نشیند.)

 
singen  آواز خواندن

 

Sie singt sehr schön. 

(او خیلی زیبا آواز می خواند.)

 
spielen بازی کردن

 

Hans spielt Fußball. 

(هانس فوتبال بازی می کند.)

 
sprechen  صحبت کردن

 

Ich spreche Deutsch. 

(من آلمانی صحبت می کنم.)

 
suchen  جست و جو کردن

 

Was suchst du? 

(دنبال چی می گردی؟)

 
trinken  نوشیدن

 

Ich trinke lieber Kaffee. 

(من ترجیحا قهوه می خورم.)

 
vergessen  فراموش کردن

 

Ich vergesse den Namen. 

(من اسم ها را فراموش می کنم.)

 
verstehen  فهمیدن

 

Er versteht Deutsch. 

(او آلمانی می فهمد.)

 
warten  منتظر ماندن

 

Sie wartet auf den Bus. 

(او منتظر اتوبوس است.)

 
wohnen  زندگی کردن، ساکن بودن

 

Mein Vater wohnt in Hamburg. 

(پدر من در هامبورگ زندگی می کند.)

 
zeigen  نشان دادن

 

Ich zeige Ihnen, wo das ist. 

(من به شما نشان می دهم، آن کجاست.)

 

مطلب مرتبط 

وضعیت آب و هوا به آلمانی

وسایل خانه به آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

روزها و ماه ها در زبان آلمانی

آموزش اعداد به زبان آلمانی

ترتیب کلمات در زبان آلمانی

میوه و سبزیجات به زبان آلمانی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم