توصیف افراد در زبان انگلیسی

توصیف افراد در زبان انگلیسی

 
 
 

توصیف افراد

فارسی

انگلیسی

اون دختر جدید رو تو مدرسه دیدی؟

A: Have you seen the new girl in school?

نه، ندیدم.

B: No, I haven’t.

واقعا که زیباست.

A: She’s really pretty.

برایم توصیفش کن.

B: Describe her to me.

خیلی قد بلند نیست.

A: She’s not too tall.

خب، قدش چقدر است؟

B: Well, how tall is she?

دقیقا 5  فوت است.

A: She’s about five feet even.

خب، چه شکلی است؟

B: What does she look like, though?

چشم های قهوه ای خیلی روشنی دارد.

A: She has pretty light brown eyes.

فکر کنم بدونم داری درباره کدام دختر صحبت می کنی.

B: I may know which girl you’re talking about.

پس او را دیده ای؟

A: So you have seen her around?

بله، دیدم.

B: Yes, I have.

 
 
 

 

فارسی

انگلیسی

یک دختر جدید به مدرسه آمده است، او را دیده ای؟

A: There’s a new girl in school, have you seen her yet?

او را هنوز ندیده ام.

B: I haven’t seen her yet.

به نظرم او بسیار زیباست.

A: I think that she is very pretty.

از ظاهرش برایم بگو.

B: Tell me how she looks.

قد او کوتاه است.

A: She’s kind of short.

قدش چقدر است؟

B: What height is she?

او احتمالا در حدود 5 فوت است.

A: She’s probably about five feet.

 این خوب است، اما به من بگو او چه شکلی است.

B: That’s nice, but tell me what she looks like.

اولین چیزی که نظر مرا جلب کرد، چشمان قهوه ای زیبایش بود.

A: The first thing I noticed was her beautiful brown eyes.

فکر کنم قبلا با او برخوردی داشته ام.

B: I think I might’ve bumped into her before.

یعنی قبلا او را دیده ای؟

A: Are you telling me that you’ve seen her before?

فکر  کنم.

B: I believe so.

 
 
 

 

فارسی

انگلیسی

اون دختر جدید رو دیدی؟

A: Have you met the new girl?

نه، تو دیدی؟

B: No. Have you?

او یکی از زیبا ترین دختر های مدرسه است.

A: She’s one of the prettiest girls at the school.

چه شکلیه؟

B: What does she look like?

خیلی کوتاهه.

A: Well, she’s quite short.

فکر می کنی قدش چقدره؟

B: How tall would you say that she is?

بنظرم 5 فوت بیشتر نباشه.

A: I would say she’s only five feet.

خصوصیات صورتش چطور؟

B: What about her facial features?

چشم های قهوه ای روشن کاملا زیبایی دارد.

A: She has light brown eyes, absolutely beautiful.

فکر کنم بدونم کی رو میگی.

B: I think I know who you’re talking about.

تا حالا دیدیش؟

A: Have you seen her?

آره فکر کنم.

B: I think that I have.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم