ضمائر اشاره در زبان روسی

ضمائر اشاره در زبان روسی

ضمایر اشاره همانطور که اسمشان مشخص است واژه هایی هستند که برای اشاره به افراد یا اشیا مورد استفاده قرار می گیرند. در زبان فارسی ما دو ضمیر اشاره “این” و “آن” را داریم که هر یک دارای شکل جمع هم هستند. در زبان روسی هم ساختار مشابهی داریم در این مورد داریم.

ضمیر اشارهэтот  برای اشاره به اشیا و افراد نزدیک مورد استفاده قرار می گیرد و مشابه “این” در فارسی است. در مقابل ضمیر اشاره тот برای اشاره به اشیا و افراد دورتر مورد استفاده قرار می گیرد و مشابه “آن” در فارسی است.

در زبان روسی ضمایر اشاره هم با توجه به جنسیت، حالت و مفرد/جمع بودن اسمی که به آن اشاره می کنند تغییر می کنند در واقع صرف می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

этот паспорт (این گذرنامه)
эта лампа (این چراغ)
эти билеты (این بلیط ها)

همانطور که می بینید ضمیر اشاره этот با توجه به اسمی که به آن اشاره کرده تغییر کرده. جداول زیر طریقه صرف ضمایر اشاره را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در حالت مفعولی مستقیم یا  Accusative ضمیر با توجه به قوانین جاندار با بی جان بودن اسم مشخص می شود:

Этот
حالت

مفرد

جمع
مذکر  خنثی مونث
Nom этот это эта эти
Gen этого этой этих
Dat этому этой этим
Acc Nom/Gen это эту Nom/Gen
Ins этим этой этими
Prep этом этой этих
Тот
حالت مفرد جمع
مذکر  خنثی مونث
Nom тот то та те
Gen того той тех
Dat тому той тем
Acc Nom/Gen то ту Nom/Gen
Ins тем той теми
Prep том той тех

 

مقالات مرتبط

حالت فاعلی (Nominative) در روسی

حالت مفعولی غیر مستقیم در زبان روسی

حالت ملکی(genetive)

ضمائر شخصی در زبان روسی

ضمائر اشاره در زبان روسی

ضمائر ملکی در روسی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم