آشنایی با الفبای روسی

آشنایی با الفبای روسی

دو نکته می تواند الفبای روسی را گیج کننده نشان دهد:

  • اول: بعضی حروف شکل هایی مشابه انگلیسی دارند اما صدایی متفاوت
  • دوم: بعضی حروف شکل هایی کاملا متفاوت و ناآشنا دارند

یادگیری الفبای روسی به ویژه برای فارسی زبان ها زیاد سخت نیست چون تقریبا تمام حروف روسی در فارسی معادل تقریبی دارند. برای شروع باید بدانید که به الفبای روسی الفبای سیریلیک (Cyrillic) هم می گویند، این الفبا تنها مختص به زبان روسی نیست، از طریق یادگیری این الفبا خواهید توانست متون زبان تاجیکی را هم (که بسیار به فارسی نزدیک است) بخوانید. الفبای سیریلیک همچنین برای زبان تقریبا تمام کشورهای بلوک شرق مورد استفاده قرار میگیرد.

تلفظ در زبان روسی خیلی سخت نیست. بعد از یادگیری صدای حروف الفبا و برخی قوانین تلفظی میتوانید تقریبا تمام لغات را از روی شکل نوشتاری به درستی بخوانید. توجه داشته باشید که در زبان روسی هم مانند فارسی یک سیستم یک حرف/یک صدا وجود دارد. این بدان معناست که بر خلاف زبانهایی مثل انگلیسی که در آنها ترکیب دو حرف یک صدا می سازد (مثلا sh صدای ش را می سازد) در روسی ترکیب های حروف صدایی متفاوت ندارند.

الفبای سیریلیک 33 حرف دارد. 11 حرف صدا دار و 20 حرف بی صدا. حروف الفبای روسی به ترتیب الفبا در زیر اورده شده اند:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

با دقت به شکل همه حروف نگاه کنید. برخی حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند و برخی کاملا متفاوت اند. در این جدول به صورت خیلی مختصر این الفبا را بررسی می کنیم. برای اطلاعات بیشتر به درس الفبای زبان روسی در بخش تلفظ زبان روسی مراجعه کنید:

بزرگ

کوچک نام آوانویسی صدا به فارسی نوع آوا

مثال کاربرد

А

а اَ /a/ آ

صدادار

 

мама

Б

б بِه /b/ ب بی صدا  
бант

В

в وِه /v/ و (واو) بی صدا  
вот

Г

г گِه /g/ گ بی صدا  
гимн

Д

д دِه /d/ د بی صدا  
диск

Е

е یِه /je/ یِ (ی+اِ) صدادار

 

метро

Ё ё یُ /jo/ یُ (ی+اُ) صدادار  
ёлка

Ж

ж ژِه / ʒ / ژ بی صدا  
жир

З

з زِه /z/ ز بی صدا  
зонт

И

и ایـ /i/ ای صدادار  
мир
Й й ایـ کوتاه /j/ ای کوتاه صدادار  
йог

К

к کا /k/ ک بی صدا  
кто
Л л اِل /l/ ل بی صدا  
лист
М м اِم /m/ م بی صدا  
мама
Н н اِن /n/ ن بی صدا  
тонна
О о آ /o/ اُ یا آ کوتاه صدادار

 

ток 

П п پِه /p/ پ بی صدا  
пиво
Р р اِر /r/ ر بی صدا  
мир
С с اِس /s/ س بی صدا  
сонет
Т т تِه /t/ ت بی صدا  
тема
У у او /u/ او صدادار  
тут
Ф ф اِف /f/ ف بی صدا  
факс
Х х خا /x/ خ بی صدا  
хор
Ц ц تْسه /ts/ تس بی صدا  
цирк
Ч ч چِه /t∫/ چ بی صدا  
час
Ш ш شا /∫/ ش بی صدا  
шик
Щ щ شْچا /∫t∫/ شچ بی صدا  
щит
Ъ ъ نشان سخت & بی صدا  
объект
Ы ы یـِری /ɨ/ ای صدادار  
ты
Ь ь نشان نرم   بی صدا  
рубль
Э э اِ / ə / اِ صدادار  
этаж 
Ю ю یو /ju/ یو صدادار  
юг
Я я یَه /ja/ یا صدادار  
мяч

 

حروفی که شکل مشابه انگلیسی دارند اما صدای آنها متفاوت است

در زمان یادگیری به تلفظ و صدای این حروف دقت کنید. این حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند اما صدای آنها متفاوت است.

В в  – این حرف شبیه حرف “بی” انگلیسی است اما در روسی صدای “واو” می دهد.

Е е  – این حرف شبیه حرف “ای” انگلیسی است اما در روسی صدای “یِ” می دهد.

Н н – این حرف شبیه حرف “اچ” انگلیسی است اما در روسی صدای “نون” می دهد.

Р р  – این حرف شبیه حرف “پی” انگلیسی است اما در روسی صدای “ر” می دهد.

С с – این حرف شبیه حرف “سی” در انگلیسی است. در زبان انگلیسی حرف سی معمولا صدای “کاف” دارد اما در روسی این حرف صدای “سین” میدهد. در واقع الفبای روسی “S” ندارد و این حرف معادل اس در روسی است.

У у – این حرف شبیه حرف “وای” در انگلیسی است اما در روسی صدای “او” می دهد. در واقع الفبای روسی “U” ندارد و این حرف معادل یو در روسی است.

Х х – این حرف مشابه “ایکس” درانگلیسی است اما در روسی صدای “خ” می دهد.

حروف بدون آوا

الفبای روسی دو حرف بدون آوا هم دارد. در واقع این حروف تنها بر روی حروف کناری خود تاثیر می گذارند. به آنها نشانه های نرم و سخت گفته می شود. البته در سطح اولیه نیازی نیست نگران این حروف باشید. بعدها و با تمرین درک بهترین از آنها پیدا می کنید.

Ъ ъ این حرف “نشانه سخت” نام دارد. زمانی که در کنار یک نوعی تاکید بر روی آن ایجاد می کند.

Ь ь این حرف “نشانه نرم” نام دارد. زمانی که در کلمه ای اورده شود حرف بی صدای قبل از خودش را نرم می کند.

 

نکته ای در مورد حروف صدادار

حروف صدادار در روسی معمولا دو شکل دارند. شکل نرم و شکل سخت، به این جدول دقت کنید:

Я (“ya”) А (“a”)
Е (“ye”) Э (“e”)
Ю (“yoo”) У (“oo”)
Ё (“yo”) О (“o”)

صدای “ی” همیشه تلفظ می شود اما توجه داشته باشید که این برای مثال صدای “یا” یک صدای ترکیبی نیست، بلکه یک صدای متفاوت به شمار می رود. پس در بخش کردن کلمات حرف بی صدایی که در کنار آن قرار می گیرد تنها یک سیلاب را تشکیل می دهد.

به مثال های زیر توجه کنید:

Нет  – (به معنای نه) به صورت “nyet” تلفظ می شود.

Семь(به معنای عدد 7) به صورت “syem” تلفظ می شود.

Пять(به معنای عدد 5) به صورت “pyat” تلفظ می شود.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم