جمع بستن اسامی در زبان روسی

جمع بستن اسامی در زبان روسی

قواعد اولیه شکل جمع اسامی در حالت فاعلی (Nominative)

اسامی مذکر
 • اسامی که به حروف بی صدا ختم می شوند (اصطلاحا اسامی سخت بن) برای حالت جمع پسوند ы- می گیرند.  این موضوع برای اسامی که به حروف ж, -ч, -щ, -ц, -к, -х, -г- ختم می شوند، صادق نیست. به مثال های زیر توجه کنید:

банан – бананы (موز / موزها)
театр – театры (تئاتر / تئاترها)

 • اسامی که به ь- یا й- ختم می شوند، حرف آخر آنها (یعنی ь- یا й-) با и- جایگزین می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

музей – музеи  (موزه / موزه ها)
писатель – писатели (نویسنده / نویسنده ها)

 • اسامی که به یکی از حروف ж, -ч, -щ, -ц, -к, -х, -г- ختم می شوند، پسوند جمع и- می گیرند. به مثال های زیر توجه کنید:

диалог – диалоги  (گفت و گو / گفت و گوها)

парк – парки  (پارک / پارک ها)

пляж – пляжи (ساحل / ساحل ها)

اسامی مونث
 • در اسامی که به a- ختم می شود (به جز اسامی ختم شده به жа, -чa, -ща, -ша, -ка, -ха, -га-) حرف a- به حرف ы- تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

улица – улицы  (خیابان / خیابان ها)
проблема – проблемы (مشکل / مشکلات)

 • در اسامی که به я- یا  ь- ختم می شوند، حرف آخر (я- یا  ь-) به и- تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

станция – станции  (ایستگاه / ایستگاه ها)
вишня – вишни  (گیلاس / گیلاس ها)
дверь – двери (در / درها)

 • اسامی که به жа, -чa, -ща, -ша, and -ка, -ха, -га- ختم می شوند حرف a- به и- تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

книга – книги  (کتاب / کتاب ها)
открытка – открытки  (کارت / کارت ها)
роща – рощи (بیشه / بیشه ها)

اسامی خنثی
 • در اسامی که به o- ختم می شوند، o- به a- تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

окно – окна  (پنجره / پنجره ها)
кресло – кресла (صندلی / صندلی ها)

 • در اسامی که به e- ختم می شوند، e- به я- تبدیل خواهد شد. به مثال های زیر توجه کنید:

море – моря  (دریا / دریاها)
здание – здания (ساختمان / ساختمان ها)

استثناها

البته بسیاری از اسامی از قواعد گفته شده بالا تبعیت نمی کنند. برخی از رایج ترین این اسامی عبارتند از:

 • تعداد کمی از اسامی مذکر زبان روسی پسوند جمع a/-я- (به جای ы/-и-) می گیرند. برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

глаз – глаза  (چشم / چشم ها)
номер – номера  (اتاق / اتاق ها)
дом – дома  (خانه / خانه ها)
вечер – вечера  (شب/ شب ها)
поезд – поезда  (قطار / قطارها)
адрес – адреса  (آدرس / آدرس ها)
город – города  (شهر / شهرها)
паспорт – паспорта  (پاسپورت / پاسپورت ها)
профессор – профессора  (پرفسور / پرفسورها)
учитель – учителя (معلم / معلم ها)

 • برخی از اسامی مذکر برای شکل جمع پسوند ья- می گیرند و تغییراتی در بن آنها ایجاد می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

стул – стулья  (صندلی / صندلی ها)
брат – братья  (برادر / برادرها)
друг – друзья  (دوست / دوستان)
сын – сыновья  (پسر / پسران)
муж – мужья (شوهر / شوهران)

 • برخی از اسامی خنثی برای شکل جمع پسوند ья- می گیرند. به مثال های زیر توجه کنید:

дерево – деревья  (درخت / درختان)
крыло – крылья  (بال / بالها)
перо – перья (خودکار / خودکارها)

 • سه اسم колено, плечо, ухо و اسامی که به ко- ختم می شوند در حالت جمع حرف o- د رآنها به и- تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

колено – колени  (زانو / زانوها)
плечо – плечи (شونه / شونه ها)
ухо – уши (گوش / گوشها)
яблоко – яблоки (سیب / سیب ها)

 • اسامی خنثی که به мя- ختم می شوند. در شکل جمع حرف я- آنها به ена- تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

имя – имена  (نام / نام ها)
время – времена (زمان / زمان ها)


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم