اسامی خنثی در زبان روسی

اسامی خنثی در زبان روسی

اسامی خنثی در زبان روسی ممکن است به یک حرف صدا دار یا یک حرف بیصدا ختم شوند (اسامی خنثی که به حرف بی صدا ختم می شوند بسیار محدودند). بیشتر اسامی قابل صرف خنثی به یکی از حروف о, -е-  یا ё- ختم می شوند. تنها 12 اسم هستند که به я- ختم می شوند. اسامی خنثی ای که به حروف دیگر ختم می شوند همیشه غیر قابل صرف هستند.

اسامی خنثی ختم شده به حرف بی صدا
همانطور که گفته شد اسامی خنثی که به حرف بی صدا ختم شوند بسیار معدود هستند. انها ممکن است اسامی دریاچه هایی باشند که از زبان دیگر وارد روسی شده. (واژه озеро به معنای دریاچه یک واژه خنثی است.)

اسامی خنثی ختم شده به حرف صدادار
1 – بخش اعظم از اسامی که به یکی از حروف е, -о, -ё- ختم می شوند خنثی هستند، البته به جز اسامی که در بخش “اسامی مذکر در زبان روسی” و “اسامی مونث در زبان روسی” به آنها اشاره شد. اسامی زیر نمونه ای از اسامی خنثی با این مشخصه هستند:


окно (پنجره) море (دریا)

бельё (کتان، پارچه کتانی)
2 – برخی از اسامی غیر قابل صرفی که به –a ختم می شوند و از زبان های دیگر وارد روسی شده اند. در این موارد استفاده از لغت نامه توصیه می شود. اسامی زیر نمونه هایی از این دسته اسامی هستند:


боа (مار بوآ)

па (رقص پا)
3- اسامی که به حروف -и, -у, -ю, -э  ختم می شوند و غیر قابل صرف باشند.


меню (منو) такси (تاکسی) рагу (خوشمزه) каноэ  (قایق کانو)


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم