لغات و جملات مرتبط سینمایی آلمانی

لغات و جملات مرتبط سینمایی آلمانی

ist dort…

آنجا … است.

 

   nicht            

      نه (منفی ساز)

 

haben

   داشتن

 

die falsche Telefonnummer

 شماره تلفن اشتباه                         

 

die richtige Nummer

شماره تلفن درست             

 

wiederholen

تکرار کردن          

 

auf Wiederhören

خداحفظی (برای تلفن)   

 

heute Abend

امروز عصر             

 

zeigen              

نشان دادن، نمایش دادن

 

wie viel

چقدر       

 

kosten          

ارزیدن، قیمت داشتن

 

die Eintrittskarte

بلیط ورودی                

 

für

برای

 

die Kinder

بچه ها         

 

die Erwachsene

بزرگسالان               

 

 

 


– Hallo, ist dort das Capitol?

+ Nein, hier ist nicht das Capitol. Hier ist das Princess. Sie haben die falsche Telefonnummer.

– Haben Sie die richtige Nummer?

+ Ja, natürlich. Sie ist 7-4-8-5-3-7.

– Können Sie das bitte wiederholen?

+ Ja, 7-4-8-5-3-7.

– Vielen Dank. Auf Wiederhören.

– سلام، آیا آنجا (سینما) کاپیتال است؟

+ نه، اینجا کاپیتال نیست. اینجا پرنسس است. شما شماره تلفن اشتباه دارید.

– آیا شما شماره تلفن درست را دارید؟

+ بله، البته. آن هست 7-4-8-5-3-7

– می توانید لطفا آن را تکرار کنید؟

+ بله، 7-4-8-5-3-7

– خیلی ممنون. خداحافظ.

 

– Beginnt der James Bond Film heute Abend um acht Uhr?

+ Golden Eye beginnt nicht um acht Uhr. Er beginnt um 9.30. Das Piano beginnt um 8.00 Uhr und um 6.00 Uhr zeigen wir Dr Dolittle.

– Wie viel kostet die Eintrittskarte?

+ Golden Eye und Das Piano kosten DM 12. Dr Dolittle kostet DM 8 für Kinder und DM 12 für Erwachsene.

– فیلم جمیز باند امروز عصر ساعت 8 شروع می شود؟

+ گلدن آیز (جمیز باند) ساعت 8 شروع نمی شود. آن ساعت 9:30 شروع میشود. (فیلم) پیانو ساعت 8 شروع می شود و ساعت 6 ما (فیلم) دکتر دولیتل را نمایش می دهیم.

– قیمت یک بلیط چقدر است؟

+ گلدن آی و پیانو 12 مارک قیمت دارد. دکتر دولیتل 8 مارک برای بچه ها و 12 مارک برای بزرگسالان قیمت دارد.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم