نحوه تلفظ در زبان ایتالیایی

نحوه تلفظ در زبان ایتالیایی

تلفظ در زبان ایتالیایی

حروف در زبان ایتالیایی صدای الفبایی خود را دارند بجز h مابقی حروف تلفظ میشوند. با ترکیب حروف صداهای دیگر ساخته میشود.

 

در زبان ایتالیایی حرفی به عنوان ژ وجود ندارد. همچنین حروف C,G,S با حروف صدادار آواهای متفاوتی میدهند.

 

حرف آکا (H) در زبان ایتالیایی نوشته میشود ولی خوانده نمیشود.

حرف کو (Q) در زبان ایتالیایی همیشه به همراه حرف U می آید.

حرف دزتا (Z) در زبان ایتالیایی دارای دو آوای تس و زد میباشد.

در زبان ایتالیایی (gn)و(gl) به ترتیب آواهای (نی) و (لی) هستند.

تلفظ حروف صدادار:‏

حرف

تلفظ

مثال

معنی مثال

a

آ

Ma

اما

e

إ

Arivederci

خداحافظ

è

إ با تاکید

Perchè

برای اینکه

i

ایی

Italiano

ایتالیایی

o

اُ

Poco

کمی

u

او

Questa

این

ai

أی

Mai

هرگز

ei

إی

Lei

شما

 

تلفظ حروف بی‌صدا:‏

حرف

تلفظ

مثال

معنی مثال

b

ب

Bene, Bello

خوب، زیبا

c

قبل از e یا i “چ” الباقی “ک”

Caro, Facile

عزیز، آسان

d

د

Domani, Dito

فردا، انگشت

f

ف

Fare, Fine

انجام دادن، پایان

g

قبل از e یا i “ج” الباقی “گ”

Parigi, Pagare

پاریس، پرداختن

h

تلفظ نمیشود

Ha , Ho

دارد، دارم

l

ل

Lettera, Lago

نامه، دریاچه

m

م

Muro, Mela

دیوار، سیب

n

ن

Non, Nero

نه، سیاه

p

پ

Partire, Puro

رفتن، خالص

q

کو

Quando, Questo

چه وقت، این

r

ر

Roma, Riva

رم، ساحل

s

بین دو صدادار “ز” بقیه حالات “‏س”

Sì, Scusi

بله، ببخشید

ss

بین دو حرف صدادار “س”

Bellissimo

زیبا

t

ت

Tre, Topo

سه، موش

v

و

Vendere, Voto

فروختن، امتیاز

z

گاهی “تس” و گاهی “ز”

Grazie, Zona

متشکرم،منطقه

 

تلفظ حروف ترکیبی:

حروف

تلفظ

مثال

ci,ce,cio

چی، چِ، چُ

Facile, Francese‎

chi,che,co

کی، کِ، کُ

Perchè

gi,ge,gio,giu

جی، جِ، جُ، جو

Germania, Parigi, Giorno

ghi,ghe,go,gu

گی، گِ، گُ، گو

Prego, Margherita

qu

کو

Quando

sce,sci,scia,scio,sciu,scie

ش، شی، شا،شُ، شو،شی إ

Conoscerla, Sciente

gli

لی

Voglio, Aglio

gn

نی

Signore, Agnello

 

توضیحات:

۱٫هرگاه دو حرف صدا دار پشت سر هم باشند، هریک جداگانه تلفظ می‌شوند: Maestro (معلم)

 ۲٫ تلفظ دو حرف یکسان پشت هم با تشدید انجام می‌گیرد: Lettera(نامه) ، Rosso (قرمز)

تذکر: دو حر ف q و h هیچگاه تکرار نمی‌شوند،به‌جز این استثنا: Soqquadro (خرابی)


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم