کوچک کننده ها - los diminutivos

کوچک کننده ها - los diminutivos

 
 
 

کوچک کننده ها ، پسوند هایی هستند که به آخر اسم یا صفت اضافه می شوند.

کوچک کننده ها، به معنی کلمه، حالت کوچکی و کمی می دهند.

پسوند های کوچک کننده:

ito/a , illo/a , cito/a , uelo/a

 

ito/a پرکاربردترین پسوند کوچک کننده است.

پسوند illo/a در اسپانیا استفاده می شود.در آمریکای لاتین از این پسوند استفاده نمیشود.مثلا در اسپانیا هر

دو پسوند را می توان به کلمه chica داد: chiquita , chiquilla

 

پسوند ito/a و illo/a معمولا در کلماتی استفاده می شود که حرف آخر آن ها به o یا a ختم می شوند.

مثلا: solo > solito ------ sola > solita ___ chico > chiquillo ------ chica > chiquilla

اما در بعضی از کلماتی که حرف آخر آنها به o یا a ختم نمی شوند هم، می توان از این پسوند ها استفاده کرد

مثلا: pan > panecillo ____ paraguas > paragüitas

(paraguas به معنای چتر است و یک کلمه جمع نیست)

 

 

موارد استفاده از کوچک کننده ها:

 

- کوچک نشان دادن یک چیز:

مثلا:

perro (سگ) --- perrito (سگ کوچک)

poco (کم) --- poquito (کم، خیلی کم)

viaje (سفر) --- viajecito (سفر کوتاه)

casa (خانه) --- casita (خانه کوچک)

 

 

- با کسی صمیمی صحبت کردن، به زبان کودکانه صحبت کردن.

اگر با کسی عامیانه و خودمانی صحبت کنیم ، این پسوند ها را برای بسیاری از کلمات به کار می بریم.اگر

چه منظور ما کوچک نشان دادن نباشد. مثلا: mi amiguita rusita (دوست روسی من)

به اسم افراد هم می توان پسوند های کوچک کننده داد.

مثلا:

juan > juancito ----- paula > paulita ----- alonso > alonsillo ----- blanca > blanquita

 

- ساختن کلمات جدید با کوچک کننده ها:

اگر بخواهیم با فارسی مقایسه کنیم، در فارسی هم پسوند "ک" یک کوچک کننده است.و تعدادی از کلماتی که

با این پسوند ساخته شده اند، معنی متفاوتی با کلمه اصلی دارند.مثلا "شهرک" که از "شهر" ساخته شده; به

معنای شهر کوچک نیست. شبیه همین هم در اسپانیایی هست.مثلا calle به معنای خیابان است و

callejuela که پسوند کوچک کننده juela به آن اضافه شده، به معنای کوچه است.

مثال های دیگر:

bolso (کیف) --- bolsillo (جیب)

joven (جوان) --- jovencito/a (نوجوان)

paso (قدم، عبور، گذر) --- pasillo (راهرو)

bocado (لقمه) --- bocadillo (ساندویچ)

 

- پسوند های کوچک کننده به بعضی از کلمات حالت تحقیر آمیز می دهند

مثلا:

hombre > hombrecito

mujer > mujercita


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم