ضمائر مفعولی و انعکاسی

ضمائر مفعولی و انعکاسی

 
 

- مثال هایی برای ضمایر انعکاسی :

 

نشستن - sentarse

روی صندلی نشستم - me senté sobre la silla

روی صندلی می نشینم - me siento sobre la silla 

روی صندلی نشست - se sentó sobre la silla

روی زمین نشستیم - nos sentamos en el suelo

روی صندلی چرخدار میشینه - se sienta en la silla de ruedas

لطفا بشین - siéntate porfavor

لطفا بشینید - sentaos porfavor

لطفا بشینید - usted_----___siéntese porfavor

لطفا بشینید - ustedes_-.-_siéntense porfavor

این جا نشین - no te sientes aquí رفتن - irse

من میرم - me voy

از اینجا میرم - me voy de aquí

از آنجا رفتم - me fui de aquel lugar

از مادرید رفت - se fue de madrid

همه رفتند - todos se fueron

همه رفته اند - todos se han ido

می خواهد از این تیم برود - quiere irse de este equipo

می خواهد از این تیم برود - se quiere ir de este equipo 

کی رفت؟ - ?l¿cuándo se fue

برو (از اینجا) - vete 

بریم - vámonos

((چه زمانی از ir و چه زمانی از irse باید استفاده کنیم؟))

 ir و irse هر دو به فارسی ، "رفتن" ترجمه می شوند.اما در اسپانیایی دو معنی دارند:

- ir: به جایی رفتن

وقتی در جمله ای مقصد اهمیت بیشتری داشته باشد باید از ir استفاده کنیم.یعنی تاکید ما در جمله بیشتر روی

مقصد است و مقصد را هم می گوییم.مثلا: voy al colegio , ayer fui a casa de mi amigo در

این جملات رفتن مشخص است و مقصد را هم می گوییم.

- irse : از جایی رفتن

وقتی از irse استفاده می کنیم که در جمله رفتن را مشخص می کنیم اما مقصد ممکن است گفته شود یا گفته

نشود چون تاکید ما در جمله بیشتر روی رفتن است.و رفتن اهمیت بیشتری نسبت به مقصد دارد.

مثلا:

میرم - me voy 

میرم خونه - me voy a la casa


بلند شدن ، برخاستن - levantarse

من همیشه زود بلند میشم (بیدار میشم) - yo siempre me levanto temprano  

پا شدم و رفتم تو اتاقم - me levanté y fui a mi habitación

بلند شو - levántate

 

نامیده شدن - llamarse

اسمت چیه؟ - ?l¿cómo te llamas  

اسمش چیه؟ - ?l¿cómo se llama

اسم شما چیه؟ - ?l¿cómo se llama usted

اسمش چی بود؟ - ?l¿cómo se llamaba 

اسم من میگل است - me llamo miguel

اسمش آلیسیا است - se llama aliciah


ازدواج کردن - casarse

دو سال پیش ازدواج کرد - se casó hce dos años

سال بعد ازدواج می کنند - se casarán el próximo año

فعلا به ازدواج فکر نمی کنم - por ahora no pienso en casarme

 

 

- مثال هایی برای ضمایر مفعولی مستقیم :

او را در ارتش نپذیرفتند - no lo aceptaron en el ejército

می خواهم او را ببینم - quiero verle/la

آنها را نمی شناسم - no los conozco a ellos

ما را دعوت نکردند - no nos invitaron

امروز او را دیدم - hoy le/la vi

تو فرود گاه تو را خواهم دید - te veré en el aeropuerto
- مثال هایی برای ضمایر مفعولی غیر مستقیم :

برایشان نامه نوشتم - les escribí una carta

تا ساعت هفت منتظرت بودم - te esperaba hasta las siete

با او بد رفتاری کرده اند - le han maltratado

به من چیزی نگفتند - no me dijeron nada

چی به تو گفت؟ - ?l¿qué te dijo 

چت شده؟ - ?l¿qué te pasa

به ما اجازه ورود ندادند - no nos permitieron entrar 

می خواستم چیزی به او بگویم - l(yo) quería decirle algo


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم