وجه شرطی - modo condicional

وجه شرطی - modo condicional

 

 

وجه شرطی (potencional یا condicional)  یکی از چهار حالت افعال اسپانیایی  

(اخباری، التزامی، امری، شرطی)  است که شامل دو فعل می شود: 

- شرطی ساده - condicional simple

- شرطی مرکب - condicional compuesto

 

در این درس با افعال condicional simple آشنا می شویم.

فعل شرطی انجام عملی را بیان می کند که زمان مشخصی ندارد.و انجام شدن آن به صورت فرضی و یا

همراه با آرزو یا خواهش است. و همچنین برای بیان درخواست محترمانه.

 

افعال شرطی اسپانیایی، به فارسی می توانند به زمان حال ساده، آینده ساده و گذشته استمراری ترجمه شوند.

مثال:

gustar: me gustaría viajar en tren - دوست دارم با قطار مسافرت کنم

poder:  ¿por favor, me podrías ayudar? - لطفا میتونی به من کمک کنی؟

اگر پول داشتم، یک ماشین می خریدم - comprar: si tenía dinero, compraría un coche

deber: deberían agradecer a su padre - می بایست از پدرشان تشکر می کردند

 

برای ساختن فعل شرطی این پسوند ها را به آخر مصدر اضافه می کنیم:

ía__ías__ía__íamos__íais__ían

 

 

در افعال شرطی هم، بی قاعدگی وجود دارد.در افعال بی قاعده شرطی، مصدر تغییر پیدا میکند

(مثل افعال بی قاعده در آینده ساده)

مصدر هایی که تغییر می کنند:

مثال:

tener

tendría

 

tendrías

 

tendría

 

tendríamos

 

tendríais

 

tendrían

 

decir

diría

 

dirías

 

diría

 

diríamos

 

diríais

 

dirían

 

querer

querría

querrías

querría

 

querríamos

 

querríais

 

querrían

 

مثال هایی برای فعل شرطی ساده:

me gustaría aprender tocar la guitarra

دوست دارم (یا دوست خواهم داشت) گیتار زدن را یاد بگیرم

 

¡como me gustaría ver esta película!

!چه قدر دوست دارم این فیلم رو ببینم

 

¿no te gustaría venir?

دوست نداری بیای؟

 

me gustaría ir pero no puedo

دوست دارم برم، اما نمی تونم

 

me encantaría vivir en esta ciudad

خیلی دوست دارم (یا دوست خواهم داشت) که در این شهر زندگی کنم

 

si te lo diría,pensarías que estoy loco/a

اگه اینو بهت می گفتم، فکر میکردی دیوونه هستم

 

tendrías que haber estado aquí

باید اینجا بودی

 

¿qué haríais si os ocurriese lo mismo?

چه کار می کردید اگر همین اتفاق برای شما می افتاد؟

 

?podría hablar con usted¿

 

می تونم با شما صحبت کنم؟

 

pensé que estarían allí

فکر کردم که آنجا بودند


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم