چهار عمل اصلی در ایتالیایی

چهار عمل اصلی در ایتالیایی

 


                           

          چهار عمل اصلی:

Diciotto piu venti fa trentotto 18 + 20 = 38

Novantacinque meno sedici fa settantanove 95 – 16 = 79

Undici per cinque fa cinquantacinque 11 * 5 = 55

Trentanove diviso tredici fa tre 39 : 13 = 3

 

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم