صرف فعل بسیار مهم essere به معنای

صرف فعل بسیار مهم essere به معنای "هستن"

صرف فعل بسیار مهم essere به معنای "هستن":

معنی

صرف فعل

ضمایر شخصی فاعلی

هستم

sono

io

هستی

sei

tu

هست

e

Lui/lei

هستیم

siamo

Noi

هستید

siete

Voi

هستند

sono

loro

 

                                     من پائولو رسی هستم.                      Lo sono paolo rossi

تو فرانچسکو هستی؟                     tu sei Francesco   

ما پائولو و فرانچسکو هستیم.                 Noi siamo paolo e Francesco.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم