شعر روسی با نام دوستت دارم

شعر روسی با نام دوستت دارم

Не бойтесь говорить: “Люблю!”,

Тем, кто вам дорог бесконечно!

از گفتن “دوستت دارم”

به کسی که بی نهایت برای شما عزیز است نترسید!

Ведь в этом мире мы не вечны –

всегда на грани, на краю…

آخر در این دنیا ما جاودانه نیستیم

Себя не бойтесь потерять,

Даря восторженность улыбок!

И незначительность ошибок

نترسید از اینکه با هدیه دادن پرشور یک لبخند

و یا کمی اشتباه

خودتان را از دست بدهید!

Учитесь искренне прощать

یادبگیرید صمیمانه و صادقانه ببخشید!

И пусть в душе не гаснет свет,

نگذارید روحتان به خاموشی بگراید

И пусть в любви мы безоружны,

نگذارید عشق عقیم بماند

Но счастья быть кому-то нужным –

و این یک خوشبختی ست که ما به کسی نیاز داریم

Важнее в нашей жизни нет!

مهمتر از این در زندگی ما وجود ندارد!

*******************

********

**

Красота – это не лицо. Красота – это свет из души…

زیبایی ظاهر نیست . زیبایی تجلی روح است!!

 

مطالب مرتبط

اصطلاحات کامپیوتری به روسی

لباس ها به روسی

اعضای خانواده به روسی

میوه ها به زبان روسی

سبزیجات به روسی

ضمائر اشاره در زبان روسی

ضمائر ملکی در روسی

ضمائر شخصی در زبان روسی

حالت مفعولی غیر مستقیم در زبان روسی

حالت فاعلی (Nominative) در روسی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم