جملات ابتدایی به زبان ایتالیایی

 
 
 

 

  l'uomo

تلفظ :

 

لوآمو

(مرد)  man

 

  la donna

تلفظ :

 

لا دُنا

(زن)  woman

 

  la bambina

تلفظ :

 

لا بامبینا

( دختر بچه girl

 

  il bambino

تلفظ :

ایل بامبینو

(پسر بچه)  boy

 

  Io sono alto

تلفظ :

ائیو سونو آلتو

(من قد بلند هستمI am tall

 

 

  Io sono basso

تلفظ :

ائیو سونو باسو

( من قد کوتاه هستم )  I am short

 

 

 

  Io sono grassa

تلفظ :

ائیو سونو گاسّا

(من چاق هستم)  I am fat

 

 

  Io sono magra

تلفظ :

ائیو سونو ماگرا

(من لاغر هستم)  I am thin

 

 

 

 

 

  Io sono un uomo

تلفظ :

ائیو سونو اونوُمُو

(من یک مرد هستم)  I am a man

 

  Io sono una donna

تلفظ :

ائیو سونو اونادُناّ

(من یک زن هستم)  I am a woman

 

  Io sono una bambina

تلفظ :

ائیو سونو اونا بامبینا

(من یک دختر"بچه" هستم)  I am a girl

 

  Io sono un bambino

تلفظ :

ائیو سونو اون بامبینو

(من یک پسر"بچه" هستم ) I am a boy

 

  Io sono vecchia

تلفظ :

ائیو سونو وِکیا

(من پیر " مُسن " هستم )  I am old

 

  Io sono giovane

تلفظ :

 

ائیو سونو جُووِنِه

(من جوان هستم )  I am young

 

  Io sono ricco

تلفظ :

ائیو سونو ریکو

(من ثروتمند هستم)  I am rich

 

  Io sono povero

تلفظ :

ائیو سونو پاوِرُ

(من فقیر "بی پول" هستم)  I am poor

 

  Tu sei un uomo

تلفظ :

تو سِی اون اوآمُو

(تو "شما" یک مرد هستی)  You are a man

 

  Tu sei una donna

تلفظ :

تو سِی اونا دُونا

(تو "شما" یک زن هستی)  You are a woman

 

 

 

Tu sei un bambino

تلفظ :

تو سِی اون بامبینو

(تو یک پسر"بچه" هستی)  You are a boy

 

  Tu sei una bambina

تلفظ :

تو سِی اونا بامبینا

(تو یک دختر"بچه" هستی )  You are a girl

 

  Tu sei alto

تلفظ :

تو سِی آلتو

(شما قد بلند هستید)  You are tall

 

  Tu sei basso

تلفظ :

تو سِی باسّو

(شما قد کوتاه هستید)  You are short

 

  Tu sei vecchia

تلفظ :

تو سِی وِکیا

(شما مُسن "پیر" هستید)  You are old

 

  Tu sei giovane

تلفظ :

 

تو سِی جُووِنهِ

(تو جوان هستی)  You are young

 

  Lui è un uomo

تلفظ :

لویی اِ اونوآمو

(او یک مرد است He is a man

 

  Lei è una donna

تلفظ :

لِی اِ اونا دُونا

( او یک زن است She is a woman

 

  Lui è un bambino

تلفظ :

لویی اِ اون بامبینو

(او یک پسر"بچه" است)  He is a boy

 

  Lei è una bambina

تلفظ :

لِی اِ اونا بامبینا

(او یک دخت"بچه" است She is a girl

 

  Lei è vecchia

تلفظ :

لِی اِ وکیا

(او "مونث" پیر است She is old

 

  Lei è giovane

تلفظ :

لِی اِ جُووِنهِ

(او "مونث" جوان است She is young

 

  Lui è ricco

تلفظ :

لویی اِ ریکّوُ

(او "مذکر" ثروتمند است He is rich

 

  Lui è povero

تلفظ :

 

لویی اِ پاوِرُ

(او "مذکر" فقیر است He is poor

 

  Lui è alto

تلفظ :

لویی اِ آلتو

(او "مذکر" قدبلند است He is tall

 

  Lui è basso

تلفظ :

لویی اِ باسّو

(او "مذکر" قدکوتاه است The boy is short

 

  Lei è grassa

تلفظ :

لِی اِ گراسّا

(او"مونث"چاق است )  She is fat

 

  Lei è magra

تلفظ :

لِی اِ ماگرا

(او"مونث" لاغر است )  She is thin

 

  L'uomo è alto

تلفظ :

لوآمو اِ آلتو

(آن مرد قد بلند است)  The man is tall

 

  Il bambino è basso

تلفظ :

ایل بامبینو اِ باسو

(آن پسر کوتاه قد است The boy is short

 

  La donna è grassa

تلفظ :

لا دُنّا اِ گراسّا

(آن زن چاق است The woman is fat

 

  La donna è magra

تلفظ :

لا دُنّا اِ ماگرا

(آن زن لاغر است )  The woman is thin

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم