سخن بزرگان به زبان انگلیسی

سخن بزرگان به زبان انگلیسی

مهاتما گاندی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

 

الوین تافلر

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند،

آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند.

The illiterates of The 21st century are not those who can't write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again

Alvin Toffler

انیشتین

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودرو شدن با آن دوری می‌کند

A clever person solves a problem
But a Wise one prevents facing it

Albert Einstein

 

ارد بزرگ

بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که

ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند

The most immodest rulers are those who
attribute their faults and insufficiencies to their people

Great Orod

 

دالایی لاما

این دین ساده من است:

نیازی به مرجع تقلید ندارد. نیازی به فلسفه های بغرنج ندارد.

دین من عقل من است و مرجع آن مهربانی.

This is my simple religion

It doesn't need to mimic. doesn't need complicated philosophies

My religion is my mind and kindness is its source

Dalai Lama

 

توماس جفرسون

اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد

چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود

If a nation expects to be ignorant and free

it expects what never was and never will be

Thomas Jefferson

 

رنه دکارت

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

 

مقالات مرتبط

اصطلاحات مذهبی به انگلیسی

اصطلاحات مربوط به آرایشگاه به زبان انگلیسی

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

اصطلاحات انگلیسی در مورد اینترنت

سخن بزرگان به زبان انگلیسی

مکالمه در مطب پزشک به انگلیسی 

مکالمات تلفنی رایج به زبان انگلیسی

مکالمات در بانک به زبان انگلیسی

 اصطلاحات سیاسی به زبان انگلیسی

اصطلاحات ورزشی به زبان انگلیسی

اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی

 

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم