جملات مربوط به هواشناسی به زبان انگلیسی

جملات مربوط به هواشناسی به زبان انگلیسی

-هوای امروز آفتابی/ابری است.

Today is a sunny/cloudy day.

- امیدارم هوا همین طوری خوب بماند.

I hope the weather will stay fine like this.

- با احتیاط رانندگی کنید. مه غلیظ است.

Drive carefully! There is a thick fog tonight.

- در این هوای مه آلود فدرت دید کم است.

There is poor visibility in this foggy weather.

- به این هوا می گویی داغ؟ آدام می پزه.

You say it’s hot? It’s boiling/scorching.

- به این هوا میگویی سرد؟ داریم یخ می زنیم.

You say it’s cold? We are freezing.

- امروز هوا بدجوری سرد است.

It’s bitterly cold today.

- به خاطر بارش برف چند مسابقه کنسل شده.

Heavy snow has caused the cancellation of several matches.

- کی قرار است برف خیابان ها را پاک کنند؟

When are they going to clear the streets of snow?

- برف پارو کردن کار سختی است.

It’s hard work shoveling snow.

- در بعضی جاها برف تا زانو می رسید.

The snow was knee-deep in some places.

- ما بارش های برف فصلی را خواهیم داشت.

We will have seasonable snow showers.

- ما دو هفته در کلبه، وسط برف گیر کرده بودیم.

We were snowbound in the cottage for two weeks.

- هوا به پشت سر هم یا بارانی می شد یا آفتابی .

The weather alternated between rain and sunshine.

- پیش بینی وضع هوای فردا را گوش کردی؟

Have you heard the weather forecast for tomorrow?

 - اینقدر باد شدید بود که داشت مرا می برد.

The wind was so strong that I was nearly blown over.

- ما صدای زوزه باد را در میان درختان می شنیدیم.

We could hear the wind whistling through the trees.

- دیشب برف سنگینی آمد.

We had a heavy fall of snow last night.

- ارتباط چند روستا به خاطر برف قطع شده است.

Several villages have been cut off by the snow.

- بیا برویم سورتمه سواری.

Let’s go sledging.

- بیا برف بازی کنیم.(گلوله برف به هم بزنیم)

Let’s have a snowball fight.

- در ارتفاعات بالا برف سنگینی آمده است.

There is heavy snow at high altitudes.

- برف سنگین تمام راه ها را به شهر ما مسدود کرده است.

Heavy snow has blocked all roads into our city.

هوای شهر شما چطور است؟

What’s the weather like in your city? How is the weather in your city?

- تابستان گرم/ داغ وزمستان خنک/سرد است.

It’s warm /hot in the summer and cool/ cold in the winter.

- هوای روستای ما معتدل/ مرطوب است.

The weather in our village is mild/damp.

- گاهی نسبتاً ابری است.

It’s partly cloudy sometimes.

- 10 ساعت است که بدون وقفه برف می آید.

It has been snowing non- stop for ten hours.

- فکر کنم جاده ها امروز لغزنده باشد.

I think the roads are slippery today.

- میزان بارش باران در شهر شما چقدر است؟

What is the rate of rainfall in your city?

- برف ایستاده و هوا داره صاف میشه.

The snow has stopped and it’s clearing up.

- ما لاستیک یخ شکن نیاز داریم.

We need snow tires.

 

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم