5 اصطلاح فرانسوی پرکاربرد با فعل Prendre

5 اصطلاح فرانسوی پرکاربرد با فعل Prendre

5 اصطلاح فرانسوی پرکاربرد با فعل Prendre معرفی می کنیم که همه آنها کاربرد روزمره دارند.


 

1.            Se Prendre la tête

ترجمه تحت الفظی: سر کسی را گرفتن

معنی: سر کسی را درد آوردن، اذیت کردن

 

Ex. Mon voisin me prend la tête.

Ex. Ce livre explique comment apprendre le français sans se prendre la tête

همسایه ام مرا اذیت می کند.

این کتاب به شما توضیح می دهد چطور زبان فرانسه را یاد بگیرید بدون اینکه سر شما را درد بیاورد.

 

 

 

2.            Se prendre un râteau

ترجمه تحت الفظی: خوردن به شن کش

معنی: پول زیادی از دست دادن

 

Ex. Nathan est triste, parce qu’il s’est pris un râteau.

ناتان ناراحته، چون برشکست شده.

 

 

 

3.            Prendre le taureau par les cornes

ترجمه تحت الفظی: گاو نر را از شاخ هایش گرفتن

معنی: تصمیم گرفتن

 

Ex. Après plusieurs mois au chômage, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de chercher un boulot.

بعد از چند ماه بیکاری، او تصمیم گرفته که دنبال یک شغل بگرده.

 

 

 

4.            En prendre de la graine

ترجمه تحت الفظی: دانه را گرفتن

معنی: دنبال راه کسی رفتن، شغل کسی را ادامه دادن

 

EX. Ton frère a des bons résultats à l’école, j’espère que tu vas en prendre de la graine.

برادرت نتایج خوبی در مدرسه گرفته. امیدوارم که راهش را ادامه بدهی (او را الگو قرار دهی).

 

 

 

5.            Prendre ses cliques et ses claques

ترجمه تحت الفظی: کفش ها و پاهایت را برداری

معنی: یکباره رفتن و ترک کردن

امروزه “une claque” معنی سیلی هم می دهد، که ترجمه کردن را کمی سخت می کند.

 

 

EX. Prends tes cliques et tes claques, je ne veux plus te voir.

بزن به چاک (برو)، دیگه نمی خوام تو رو ببینم.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم