اشخاص و خانواده

اشخاص و خانواده

من‬
ich
‫من و تو‬
ich und du
‫هردوی ما (ما هردو)‬
wir beide
 
 
‫او (مرد)‬
er
‫آن مرد و آن زن‬
er und sie
   
‫هردوی آنها‬
sie beide
   
 
 
‫ آن مرد‬
der Mann
   
‫ آن زن‬
die Frau
   
‫آن بچه‬
das Kind
   
 
 
‫یک خانواده‬
eine Familie
   
‫خانواده من‬
meine Familie
   
‫خانواده من اینجاست.‬
Meine Familie ist hier
   
 
 
‫من اینجا هستم.‬
Ich bin hier
   
‫تو اینجا هستی.‬
Du bist hier
   
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.‬
Er ist hier und sie ist hier
   
 
 
‫ما اینجا هستیم.‬
Wir sind hier
   
‫شما اینجا هستید.‬
Ihr seid hier
   
‫همه آنها اینجا هستند.‬
Sie sind alle hier
   
 
 
‫پدربزرگ‬
der Großvater
   
‫مادربزرگ‬
die Großmutter
   
‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬
er und sie
   
 
 
‫پدر‬
der Vater
‫مادر‬
die Mutter
   
‫او (پدر) و او (مادر)‬
er und sie
   
 
 
‫پسر‬
der Sohn
   
‫دختر‬
die Tochter
   
‫او (پسر) و او (دختر)‬
er und sie
   
 
 
‫برادر‬
der Bruder
   
‫خواهر‬
die Schwester
   
‫او (برادر) و او (خواهر)‬
er und sie
   
 
 
‫عمو, دایی‬
der Onkel
   
‫عمه, خاله‬
die Tante
   
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬
er und sie
   
 
 
‫ما یک خانواده هستیم.‬
Wir sind eine Familie
   
‫خانواده کوچک نیست.‬
Die Familie ist nicht klein
   
‫خانواده بزرگ است.‬
Die Familie ist groß

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم