روزهای هفته به زبان آلمانی

روزهای هفته به زبان آلمانی

روزهای هفته به زبان آلمانی
‫دوشنبه‬
der Montag
‫سه شنبه‬
der Dienstag
‫چهارشنبه‬
der Mittwoch
 
‫پنج شنبه‬
der Donnerstag
‫جمعه‬
der Freitag
‫شنبه‬
der Samstag
 
 
‫یکشنبه‬
der Sonntag
   
‫هفته‬
die Woche

 

‫اولین روز دوشنبه است.‬
Der erste Tag ist Montag
‫دومین روز سه شنبه است.‬
Der zweite Tag ist Dienstag
‫سومین روز چهارشنبه است.‬
Der dritte Tag ist Mittwoch
 
‫چهارمین روز پنج شنبه است.‬
Der vierte Tag ist Donnerstag
‫پنجمین روز جمعه است.‬
Der fünfte Tag ist Freitag
‫ششمین روز شنبه است.‬
Der sechste Tag ist Samstag
 
‫هفتمین روز یکشنبه است.‬
Der siebte Tag ist Sonntag
‫هفته هفت روز دارد.‬
Die Woche hat sieben Tage
‫ما فقط پنج روز کار میکنیم.‬
Wir arbeiten nur fünf Tage

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم