الفبای زبان ترکی استانبولی

الفبای زبان ترکی استانبولی

الفبای زبان ترکی استانبولی
 
 در زبان ترکی استانبولی 29 حرف داریم که عبارتند از: 
 
A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z
 
آ، بِ، ج ِ، چ ِ، دِ، اِ، فِ، گ ِ، یوموشاک گِ، ه ِ، عـ(این حرف در فارسی وجود ندارد و به صورت ع ساکن خوانده می‌شود)، ای، ژ ِ، ک ِ، ل ِ، م ِ، ن ِ، اُ، عـئو(این حرف نیز در فارسی وجود ندارد و شبیه صدای اُق زدن است!)، پ ِ، ر ِ، س ِ، ش ِ، ت ِ، او، ائو(در فارسی وجود ندارد)، و ِ، ی ِ، ز ِ
نکته: در ترکی استانبولی هیچ کلمه‌ای با یوموشاک «گ ِ» شروع نمیشود؛ برای تلفظ این حرف فقط باید حرف صدادار قبل از آن را کشیده‌تر تلفظ کنید:
Oğlan: اُولان
 
 
 
درس اول) در زبان ترکی استانبولی 29 حرف داریم که عبارتند از: 
 
A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z
 
آ، بِ، ج ِ، چ ِ، دِ، اِ، فِ، گ ِ، یوموشاک گِ، ه ِ، عـ(این حرف در فارسی وجود ندارد و به صورت ع ساکن خوانده می‌شود)، ای، ژ ِ، ک ِ، ل ِ، م ِ، ن ِ، اُ، عـئو(این حرف نیز در فارسی وجود ندارد و شبیه صدای اُق زدن است!)، پ ِ، ر ِ، س ِ، ش ِ، ت ِ، او، ائو(در فارسی وجود ندارد)، و ِ، ی ِ، ز ِ
نکته: در ترکی استانبولی هیچ کلمه‌ای با یوموشاک «گ ِ» شروع نمیشود؛ برای تلفظ این حرف فقط باید حرف صدادار قبل از آن را کشیده‌تر تلفظ کنید:
Oğlan: اُولان
 
 
 

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم