صفات در زبان ترکی استانبولی

صفات در زبان ترکی استانبولی

صفات در زبان ترکی استانبولی قبل از اسم می آیند و بر چند نوع می باشند:


صفت مطلق: صفتی است که به صورت ثابت در فرهنگ لغات قرار دارد و قبل از اسم می آیند ،

 در واقع آن را تعریف می کند.

 

                                                مثال:                     ornek                                              

 

کم

az

زیاد

çok

زیبا

güzel

بد

kötü

 

صفت برتر: این نوع صفت با افزودن پیشوند daha ( که خود دارای معنی می باشد )

 به قبل از صفت مطلق ساخته می شود.

 

مثال:                             ornek

 

کمتر

daha az

بیشتر

daha çok

زیباتر

daha güzel

بدتر

daha kötü


 

صفت برترین: این نوع صفت با افزودن پیشوند en به قبل از صفت مطلق ساخته می شود.

 

مثال                          ornek

کمترین

en az

بیشترین

en çok

زیباترین

en güzel

بدترین

en kötü

 

 نکته اول: نوع خاصی از صفت وجود دارد که از مصدر فعل یا اسم ساخته می شود و در

فرهنگ لغات به ندرت یافت می شوند و بسته به موقعیت این نوع صفت ساخته می شود.

 این صفت با افزودن li یا به مصدر ساخته می شود

 

مثال:                             ornek

 

توانائی

yetenek

yetenekli

yetenek + lı

توانا

yeteneklı


( توضیح : هنگام ترکیب  با  li    -  پسوند ek   از آخر مصدر حذف می شود )

 

مثال:                             ornek  

خوردن ( فعل )

yemek

yemeli

yemek + li

خوردنی

yemeli


نکته دوم: نوع خاصی از صفات همچون çok و fazla هر دو به معنی زیاد می توانند

بر سر صفات دیگر آمده و نشان دهنده تاکید بیشتر بر آن صفت باشند.

 

 مثال:                             ornek

 
ـ صفت çok به معنی "زیاد" وقتی همراه با صفت güzel به معنی "زیبا" میاید

با هم معنی "خیلی زیبا" را می دهند.


ـ صفت fazla هم به معنی "زیاد" وقتی همراه با صفت güzel به معنی "زیبا" میاید

با هم معنی "خیلی زیبا" یا "بیش از حد زیبا" را می دهند.

 

پایان درس شانزدهم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 اگر از طریق  google   و یا سایر موتورهای جستجو به این صفحه آمده اید ، برای استفاده بهتر به صفحه نخست مراجعه کنید .


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم